Rekolekcje Wielkopostne

R E K O L E K C J E    W I E L K O P O S T N E

Parafia św. Katarzyny w Nowej Rudzie – Słupcu

2 – 5 marca 2022 roku

ŚRODA POPIELCOWA – 2 MARCA 2022 ROKU

– godz. 8.30 – Msza Święta z nauką ogólną

– godz. 10.00 – Msza Święta z nauką ogólną

– godz. 15.00 – Msza Święta z nauką ogólną

– godz. 17:30 – modlitwa różańcowa

– godz. 18.00 – Msza Święta z nauką ogólną

– godz. 19:00 – spotkanie dla młodzieży klas VI, VII, VIII

– po każdej Mszy św. nabożeństwo do św. Józefa

CZWARTEK – 3 MARCA 2022 ROKU                                    

– godz. 8:30 – modlitwa różańcowa

– godz. 9.00 – Msza Święta z nauką ogólną

– godz. 16:30 – „Godzina Święta”

– godz. 17:30 – modlitwa różańcowa                          

– godz. 18.00 – Msza Święta z nauką ogólną

PIĄTEK – 4 MARCA 2022 ROKU       

– godz. 8:30 – modlitwa różańcowa

– godz. 9.00 – Droga Krzyżowa

– godz. 9:30 – Msza Święta z nauką ogólną

– godz. 17.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci, młodzieży i pracujących

– godz. 17:30 – katecheza biblijno – liturgiczna            

– godz. 18.00 – Msza Święta z nauką ogólną

– godz. 19:00 – wyjazd do kina na film: „Cud Guadalupe”

SOBOTA – 5 MARCA 2022 ROKU – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

– godz. 8:30 – modlitwa różańcowa

– godz. 9.00 – Msza Święta z nauką ogólną

– godz. 17:30 – modlitwa różańcowa

– godz. 18.00 – Msza Święta z nauką ogólną

Spowiedź codziennie podczas każdej Mszy Świętej.

Rekolekcje poprowadzi:

ks. Mirosław GRABOWSKI, Pallotyn, z Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rynie

źródło

www.parafiaslupiec.pl

foto:https://pl.freepik.com/

Nasi partnerzy