Razem w walce o klimat!

  • Napisany przez:
Przełomowa współpraca przedstawicieli świata nauki i kościoła katolickiego jest wyrazem troski o zasoby Ziemi – w szczególności o wodę – ale także zrozumienia, że konieczne jest natychmiastowe połączenie wszelkich możliwych sił na rzecz walki z kryzysem klimatycznym.
Apel Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska zbiegł się w czasie z orędziem Papieża Franciszka do wiernych, w którym Ojciec Święty zwraca uwagę na zaciągany przez ludzkość dług ekologiczny i konieczność rozliczenia się z niego.
Katoliccy ekologowie chcą zazielenić polskie parafie.
Woda – źródło życia. Jak powstrzymać jego wysychanie?

Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska (ŚRKŚ) powstał z inspiracji wydaną w 2015 roku przez Papieża Franciszka encykliką Laudato si’, poświęconą kryzysowi ekologicznemu. W ślad za wskazówkami z niej płynącymi, ŚRKŚ zwraca uwagę środowisk katolickich na konieczność troski o środowisko naturalne i angażuje wiernych – indywidualnie, a także całe parafie – w działania na rzecz zmniejszania śladu ekologicznego oraz łagodzenie skutków zmian klimatu.

W społeczeństwie pokutuje osąd, jakoby Kościół był przeciwny walce ze zmianami klimatu. Pracujemy nad tym, by to zmienić, zachęcając wiernych do działań na rzecz naszego wspólnego dobra – Ziemi. Idziemy drogą, którą wskazał Jan Paweł IIi którą idzie dalej papież Franciszek. Chcemy przekuć ich wezwanie do “nawrócenia ekologicznego” na konkretne działania, które zazielenią nasze parafie.

– mówi Piotr Abramczyk, Prezes Fundacji Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska.

W tym roku ŚRKŚ zadziałał niekonwencjonalnie i o wsparcie poprosił znanego naukowca, profesora dr hab. Szymona Malinowskiego, związanego z portalem Nauka o klimacie, fizyka atmosfery, specjalistę z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych.

Pytany o to, co każdy z nas może zrobić, by powstrzymać kryzys wodny, prof. Malinowski odpowiada:

Każdy z nas powinien mieć świadomość tych zmian i się do nich nie dokładać. Emitować jak najmniej gazów cieplarnianych. Ale poza tym powinniśmy dbać o świat wokół nas, zatrzymywać tę wodę, która spada do środowiska, sadzić drzewa, krzewy, używać deszczówki do podlewania, zastanowić się, że to nie jest dane raz na zawsze.

Podejmowanie konkretnych działań, o które apeluje profesor, dobrze wpisuje się w plan tegorocznych działań Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, składających się na program zazieleniania parafii. Wśród proponowanych działań, poza warstwą edukacyjną, mającą na celu podnoszenie świadomości wiernych na tematy ekologiczne, parafianie zachęcani są np. do zamieszczania informacji przypominających o konieczności oszczędzania wody, instalacji zbiornika na deszczówkę, zamontowania stojaka na rowery, do wspólnych przejazdów sąsiedzkich do kościoła, wybierania komunikacji miejskiej lub przesiadania się na rower, wymiany pieca w parafii, inwestycji w odnawialne źródła energii, budowy oczka wody czy założenia ogrodu parafialnego.

To ważna, a może nawet przełomowa współpraca, pokazująca zgodne podejście i wsparcie ze strony świata nauki dla działań kościoła katolickiego. To kooperacja zwracająca uwagę na wagę problemu oraz konieczność zjednoczenia sił dla jego rozwiązania. Profesor i przedstawiciele Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska wspólnie zapraszają do wzięcia udziału w obchodach Niedzieli Świętego Franciszka – corocznego wydarzenia, które ma nie tylko zwrócić uwagę na kwestie klimatyczne wśród lokalnych społeczności katolickich, ale również zmobilizować je do działania. Tematem przewodnim tegorocznej Niedzieli jest woda, a wierni są zachęcani do wspólnego zazieleniania parafii.

Papież Franciszek o klimacie: nie możemy wyciskać planety jak pomarańczy

Trzeba naprawić Ziemię. Przywrócenie równowagi klimatycznej jest niezwykle ważne, ponieważ znajdujemy się w sytuacji kryzysowej.

– dodał Franciszek w specjalnym Orędziu na Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, od którego rozpoczyna się Czas dla Stworzenia, kończący się 4 października, we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, poświęcony w sposób szczególny modlitwie i działaniu na rzecz ochrony Stworzenia.

Zaapelował o rozsądek, wzięcie odpowiedzialności za te działania oraz zrównoważony rozwój regionów. Tym samym po raz kolejny pokazał jak duże znaczenie dla wszystkich ludzi dobrej woli mają kwestie klimatyczne, będące wyrazem naszej troski o nasz wspólny dom – Ziemię.

Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska to polski oddział międzynarodowej organizacji Global Catholic Climate Movement, zrzeszającej ponad 900 organizacji katolickich na całym świecie w celu realizacji wezwania do troski o stworzenie w obliczu kryzysu klimatycznego. Ruch powstał w czerwcu 2015 roku w odpowiedzi na przesłanie encykliki Laudato si’, która jest jego dokumentem założycielskim Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska ściśle współpracuje z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

źródło – eKai

zdj. – eKai

Nasi partnerzy