Rekolekcje po stracie

W Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Bardzie odbyły się rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka„Ja jestem z wami”. Rekolekcje te adresowane są do rodziców, którzy stracili dziecko lub kilkoro dzieci w różnych okolicznościach: w wyniku poronienia, martwego urodzenia, wypadku, choroby, samobójstwa, czy morderstwa. Dotychczas takie rekolekcje były prowadzone tylko w archidiecezji gdańskiej, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i w archidiecezji wrocławskiej. Jak mówią organizatorzy i inicjatorzy jest wielka potrzeba organizowania takich rekolekcji dla osób przeżywających ogromne cierpienie.

– Rekolekcje w archidiecezji wrocławskiej pokazały nam potrzebę tworzenia przestrzeni duszpasterskiej dla tych rodziców. Dlatego udaliśmy się do bpa Marka Mendyka, który przyjął nas bardzo serdecznie i zapragnął, by jego diecezjanie byli objęci taką opieką duszpasterską. Na rekolekcje zgłosiło się kilkadziesiąt osób, ale ograniczyliśmy liczbę uczestników do 20 osób, ze względu na to, że te rekolekcje wymagają bardzo dużej delikatności i intymności. Uczestnikami byli rodzicie z diecezji wrocławskiej, świdnickiej i legnickiej – mówi Krzysztof Grabiec. 

Rekolekcje adresowane są do rodziców, którzy stracili dziecko lub kilkoro dzieci w różnych okolicznościach w wyniku poronienia, martwego urodzenia, wypadku, choroby, samobójstwa czy morderstwa.  – Ludzie przyjeżdżają do nas z wielkim ładunkiem bólu. Takie doświadczenie zupełnie zmienia życie rodziców i domaga się szczególnej delikatności i szacunku. Niektórzy z tych rodziców tracą sens życia, wiarę, relację i oczywiście pojawia się pytanie „dlaczego?”. I to pytanie dręczy ich w codzienności, bo wydarzyło się coś bolesnego w ich życiu. Wydarzyło się coś, co w niektórych małżeństwach załamało relację i ich dotychczasowy obraz Boga – dodaje inicjatorka rekolekcji – mówi Iwona Włodarczyk-Grabiec. 

Jak podkreślają organizatorzy rekolekcje prowadzone są w sposób niezwykle delikatny.  – Rekolekcje są pomocne w przeżywaniu tego doświadczenia, w przeżywaniu bólu. Ich celem nie jest pocieszanie ludzi, tylko przyjęcie ich na tym etapie żałoby na którym są. Zadaniem rekolekcji jest głoszenie Słowa Bożego, nie pouczanie, pocieszanie, tylko bycie z tymi ludźmi.

Na rekolekcjach bardzo ważna jest obecność osób rozumiejących ogrom cierpienia.  – Uczestnicy wyrażali niesamowitą radość z tego, że mogą odnaleźć się w swojej grupie. To pomogło wyrazić im to co przezywają. Tych rodziców bardzo często osadza społeczeństwo. Oni będąc w swoim środowisku w większej wolności, bez osądzania mogą rozmawiać o swoim trudnym, bolesnym doświadczeniu. Kierujemy apel do otoczenia osób po stracie dziecka, by z wielką delikatnością rozmawiać z tymi ludźmi. Przed rozmową zastanówmy się jakie pytania zadawać i czy w ogóle zadawać. Otoczmy tych ludzi opieką bez zbytniej chęci pocieszania, ponieważ ci ludzie są na różnych etapach żałoby. Można kierować takie osoby do nas rekolekcje.postracie@gmail.com.

W diecezji świdnickiej pierwsze rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka odbyły się w dniach 7-9 stycznia 2022 roku w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Bardzie. – Uczestnicy tych rekolekcji w Bardzie potwierdzili wielką potrzebę bycia z nimi, otoczenia ich opieką duszpasterską. Wyrażamy wielkie podziękowania dla bpa Marka Mendyka za trzydniową obecność z nami. Cieszymy się, że ta inicjatywa została bardzo pozytywnie przyjęta przez biskupów – dodaje Iwona Włodarczyk-Grabiec. 

Ustalony jest termin kolejnych rekolekcji w diecezji legnickiej 23-25 września 2022. W archidiecezji wrocławskiej zostały zainicjowane w każdy drugi wtorek miesiąca na ul. Kruczej u o. Franciszkanów we Wrocławiu Msze św. dla rodziców po stracie dziecka i ich rodzin. 

Iwona Włodarczyk-Grabiec i Krzysztof Grabiec absolwenci PWT we Wrocławiu i uniwersytetu we Fryburgu szwajcarskim. Inicjatorzy rekolekcji dla rodziców po stracie dziecka w archidiecezji wrocławskiej, diecezji legnickiej i świdnickiej. Prowadzą duszpasterstwo biblijne w archidiecezji wrocławskiej i animatorzy w Stowarzyszeniu Spotkań Małżeńskich w Ośrodku archidiecezji wrocławskiej.

 

Aleksandra Kornicka

 

Nasi partnerzy