Rocznica święceń biskupich bp. Adama Bałabucha

Bp Adam Bałabuch urodził się 13.04.1961 r. w Ścinawce Średniej jako syn Michała i Wacławy z domu Osiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w latach 1968-1976 w Ścinawce Średniej, następnie w latach 1976-1980 kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie, gdzie w roku 1980 uzyskał maturę. W latach 1980-1986 studiował na Papieskim Wydziale Teologiczny we Wrocławiu i jednocześnie był alumnem w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Studia uwieńczył uzyskaniem stopnia magistra teologii na podstawie pracy Rozwój duchowości ludzi chorych. Aspekt psychologiczno-teologiczny.

25.06.2004 r. inkardynowany do diecezji świdnickiej. W latach 2004-2005 dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej; od 28.06.2004 r. delegat Biskupa Świdnickiego ds. Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej i PWT we Wrocławiu – studia w Świdnicy; od 08.09.2004 r. wikariusz generalny diecezji świdnickiej; od 28.09.2004 r. członek Rady Kapłańskiej Diecezji Świdnickiej; od 16.10.2004 r. członek Rady Duszpasterskiej Diecezji Świdnickiej; od 18.11.2004 r. członek Kolegium Konsultorów Diecezji Świdnickiej; od 01.07.2005 r. do 31.08.2008 r. rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. W latach 2004-2008 przewodniczący kolegium redakcyjnego Świdnickich Studiów Teologicznych wydawanych przy WSD Diecezji Świdnickiej; od 15.09.2013 r. moderator Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Otrzymane godności: Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża we Wrocławiu, Kanonik Gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej, Kapelan Jego Świątobliwości.

19 marca 2008 roku ogłoszono decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI podnoszącą ks. Adama Bałabucha do godności biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej. Jego stolicą tytularną jest Aurusuliana. W dewizie biskupiej zawarł całkowite oddanie się Chrystusowi i Maryi w posłudze pasterskiej: Totus Christi et Mariae (Cały Chrystusa i Maryi). Święcenia biskupie przyjął 8 maja 2008 r. w uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona diecezji świdnickiej. Głównym konsekratorem podczas świeceń biskupich ks. Adama Bałabucha był bp Ignacy Dec, pierwszy biskup świdnicki. Współkonsekratorami byli: ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski i ks. bp Stefan Regmunt, biskup zielonogórsko-gorzowski.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski był od września 2010 r. do października 2014 r. Przewodniczącym Podkomisji ds. Służby Liturgicznej i Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Ministrantów. Od czerwca 2011 r. jest Przewodniczącym Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

https://diecezja.swidnica.pl/

Nasi partnerzy