Ruchoma szopka w Bardzie

Zadziwia bogactwem kolorów, postaci, dynamizmem. Szopka tradycyjnie przedstawia wydarzenia z Betlejem, orszak trzech króli składających dary Jezuskowi, w dalszych planach widać panoramę miasta i codzienne życie. Regularne kursy odbywa miniaturowy pociąg, pod gwieździstym niebem powoli przesuwa się samolot, nieco dalej, za namową węża, Ewa zrywa jabłko z drzewa, żeby po chwili wręczyć je Adamowi.

Jak głosi napis w szopce, została ona zbudowana na upamiętnienie 700-lecia pielgrzymowania do Barda (1270-1970). Wybudowana przez ojców redemptorystów, cieszy oko małych i dużych.

Można ją podziwiać cały rok, ale szczególny wydźwięk ma w okresie Narodzenia Pańskiego. Taka jest właśnie ruchoma szopka w Bardzie. Czynna w godzinach 9:00 – 16:00.

fot. parafia Bardo

Nasi partnerzy