Sercanie zapraszają na pierwszą sobotę miesiąca

  • Napisany przez:

Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach. I bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki”.

Za te dwa bluźnierstwa chcemy w sposób szczególny przepraszać Niepokalane Serce Maryi w tym tak ważnym miesiącu dla naszej Ojczyzny. Miesiącu, w którym oddajemy cześć Powstańcom Warszawskim za ich ofiarę życia, za Jej szczególną pomoc podczas wojny w 1920 roku. To szczególny miesiąc, pierwsza sobota miesiąca, to szczególny dzień, o którym mówi sam Pan Jezus s. Łucji w nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy, gdy ona była na modlitwie: Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

„Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.

Tę prośbę Pan Jezus kieruje również do każdego z nas – i Ty możesz przybyć w sobotę 3 sierpnia do Sanktuarium M. B. Fatimskiej w Polanicy Zdroju na NOC FATIMKĄ na godz. 20.00 i przepraszać Maryję za grzechy tych, którzy Ją obrażają, ale nie chcą za nie pokutować.

W imieniu Maryi zapraszają serdecznie Sercanie Biali.

Więcej: www.sanktuarium-fatimskie.pl

Nasi partnerzy