Sesja lectio divina

Bardzo serdecznie zapraszamy na marcową sesję lectio divina
Sesja w dynamice LD w oparciu o dwa teksty Łk 2, 39-52 oraz J 5, 18-20. Sposób łączenia wiedzy i modlitwy, mistyki i pracy u św. Józefa da się odkryć w stylu życia Jezusa i w Jego nauczaniu. Zapewne wiele mądrości codziennego życia zdobytej przy Józefie stało się elementem przypowieści i nauczania Mistrza z Nazaretu.
https://www.facebook.com/domzabkowice
Pallotyni, właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC) – jesteśmy wspólnotą księży i braci, założoną przez św. Wincentego Pallottiego w 1. połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi.
Strój Stowarzyszenia to ubiór duchowieństwa diecezji rzymskiej w XIX w., czyli czarna sutanna z pelerynką  i czarnym wełnianym pasem, którego końce opadają na lewą stronę. Na misjach w ciepłych krajach nosi się białą sutannę z czarnym pasem. Podobny strój nosi papież, tylko z pasem koloru białego. Alumni przed wieczną konsekracją noszą sutannę bez pelerynki. Pallotyńskie wyższe seminarium duchowne w Polsce znajduje się w Ołtarzewie koło Warszawy.
  Więcej informacji o nas m.in. na stronie: pallotyni.pl
https://dom-zabkowice.pl/pallotyni/

Nasi partnerzy