Specjaliści o Obszarach Natura 2000 – FILM

  • video
  • Napisany przez:

Natura 2000 to jedna z form ochrony przyrody, która została wprowadzona w Polsce z chwilą wejścia do Unii Europejskiej w 2004 roku. Natura 2000 to nowoczesna i dynamiczna forma ochrony przyrody, forma chroniąca konkretne siedliska i gatunki – nie wszystko i wszędzie, lecz konkretne przedmioty ochrony w danej lokalizacji.

Obszary Natura 2000 zajmują prawie 20 proc. lądowej powierzchni Polski. Objęte są nimi oczywiście wszystkie nasze parki narodowe, wiele rezerwatów przyrody, ale również liczne, inne bardzo różne miejsca i tereny nieobjęte tradycyjnymi formami ochrony przyrody.

20 proc. to bardzo dużo. Siecią Natura 2000 pokryte jest ok. 18 proc. powierzchni Unii Europejskiej. Jest to ponad 27 tys. obszarów.

Sieć obszarów Natura 2000 ma za zadanie chronić siedliska przyrodnicze, ale także gatunki roślin i zwierząt, wymienione w dyrektywach przyrodniczych – ptasiej i siedliskowej. Rozróżniamy dwa rodzaje obszarów Natura 2000. W wielkim skrócie – są to obszary siedliskowe dla siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt innych niż ptaki oraz obszary ptasie.

polskatimes.pl

Nasi partnerzy