Sudeckie Forum Inicjatyw 2022

Sudeckie Forum Inicjatyw 2022

 

 

Sudeckie Forum Inicjatyw to wydarzenie organizowane w celu wymiany poglądów, doświadczeń, działań, a przede wszystkim propozycji współpracy w obszarze wiary, kultury i ekonomii na terenie województwa dolnośląskiego.  Inicjatorami tego wydarzenia są Duszpasterstwo Samorządowców i Parlamentarzystów Diecezji Świdnickiej,  Parafia pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, Gmina Głuszyca oraz Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit.

Tegoroczne panele dyskusyjne poruszą następującą tematykę: 

„Obszary działania dla NGO”. „Kościół żyjący w Europie”. „Wiara w praktyce”„Fratelli tutti- Idźmy razem”.  „Ekologia – źródła finansowania”. „Rozwój inwestycji szansą dla małej Ojczyzny”. „Aktywny Senior”. „Wiara Ojców, tradycja i kultura”

 

Sudeckie Forum Inicjatyw 2022 odbędzie się w dniach 8-12 lipca.

W tym roku wystąpią: Zespół „Feel”, Zespół „Łzy”, Rafał Brzozowski, Justyna Steczkowska, Orkiestra Muzyki Filmowej. 

Będzie się działo!

Zapraszamy do Głuszycy!

Nasi partnerzy