Sudeckie Forum Inicjatyw – po raz kolejny

  • Napisany przez:

Po raz trzeci będzie organizowane Sudeckie Forum Inicjatyw w Głuszycy. Odbędzie się ono w dniach od 6 do 10 lipca 2023.

W czasie jego trwania nie zabraknie jak zwykle zaproszonych gości i artystów. Odbywać się będą panele dyskusyjne na takie tematy jak: „Korzyści, które daje działanie w organizacjach”, „Senior – świadek tradycji i nauczyciel”, „ParafiaEko”, „Prześladowany jak katolik”, „Rodzina dzisiaj. Wyzwania u zadania”, „Pieniądze to nie grzech”, „Człowiek i arsculutura”, „Europa będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale”. Każdy dzień zakończony jest koncertami, pośród gwiazd tegorocznego forum będziemy mogli wysłuchać między innymi zespołu: Enej, jak również koncertu piosenek z bajek.

Sudeckie Forum Inicjatyw to wydarzenie organizowane w celu wymiany poglądów, doświadczeń, działań, a przede wszystkim propozycji współpracy w obszarze wiary, kultury i ekonomii dla mieszkańców, instytucji, organizacji jak również różnego rodzaju podmiotów działających na terenie województwa dolnośląskiego. Motywem przewodnim spotkania jest hasło: Wiara – Kultura – Ekonomia. W trakcie pięciu dni trwania Sudeckiego Forum Inicjatyw, można spotkać się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządowcami, seniorami, młodzieżą. Pojawi się także temat dotyczący pracy wolontariuszy, działań podejmowanych przez przedstawicieli wspólnot parafialnych. Misją forum jest: „Kreować rzeczywistość społeczną w jej najważniejszych obszarach – religijnym, kulturalnym i ekonomicznym – zawsze w oparciu o wartości katolickie które wyznajemy”, jak mówią organizatorzy. I dodają „to nas wyróżnia. Nasza misja wskazuje nam drogę, którą podążamy. To cel dla wszystkich naszych decyzji, podejmowanych działań i ciężkiej pracy. Nasze mocne strony? Potencjał, szeroka perspektywa myślenia, ciągłe doskonalenie i rozwój, duże zaangażowanie, otwartość na współpracę i chęć niesienia pomocy zawsze i każdemu. To nas wyróżnia i sprawia, że dążymy do pozycji lidera w środowisku. Jesteśmy dumni, bo robimy to co lubimy i w co wierzymy”.

Zwieńczeniem Sudeckiego Forum Inicjatyw jest nagroda „Złoty Głuszec” wręczana w czterech kategoriach, które otrzymali: Wiary, Kultury, Ekonomii, oraz Parlamentarzystów i Samorządowców.

Nasi partnerzy