„Światło służby”

  • Napisany przez:

 

Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad, zastępca naczelniczki ZHP hm. Karol Gzyl i wiceprzewodnicząca ZHP hm. Dorota Całka 13.12.2020 po raz kolejny odebrali od słowackich skautów na Łysej Polanie Betlejemskie Światło Pokoju. 

Już od 30 lat Betlejemskie Światło Pokoju trafia do Polski, a następnie niesione rękoma harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego dociera na wigilijne stoły tysięcy Polek i Polaków.

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Hasłem towarzyszącym tegorocznej edycji Betlejemskiego Światła Pokoju jest „Światło służby”. Nawiązuje ono do pomocy, którą niosą harcerki i harcerze w dobie pandemii koronawirusa.

www.zhp.pl
www.swiatlo.zhp.pl
zdj. – zhp.pl

Nasi partnerzy