Światowy Dzień Walki z Rakiem

4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. To międzynarodowa inicjatywa, której celem jest  wzrost świadomości społecznej i promocja profilaktyki nowotworowej. Większość z nas, w bliższym lub dalszym otoczeniu, miała lub ma kogoś, kto doświadczył choroby nowotworowej. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy zmagają się z tą chorobą oraz o ich bliskich. Polecamy modlitwę za wstawiennictwem św. Peregryna – patrona chorych na raka.

Św. Peregryn urodził się w ok. 1260 r. w Forli, w północnych Włoszech, w zamożnej rodzinie, w okresie walk między cesarstwem a papiestwem. Ojciec Peregryna był zwolennikiem cesarza aktywnie walczącym z papiestwem i w walki zaangażował również syna. Kiedy papież wysłał do Forli negocjatora o. Filipa Beniziego z zadaniem pogodzenia zwaśnionych stron, ten został wyrzucony z miasta. Kiedy młody Peregryn na koniec uderzył go w twarz, o. Benizi spokojnie nadstawił drugi policzek i pomodlił się w intencji napastnika. To wydarzenie zrobiło na młodzieńcu ogromne wrażenie. Pokora o. Beniziego wstrząsnęła Peregrynem i spowodowała jego przemianę.

Objawiła mu się Matka Boża, polecając mu, by udał się do Sieny i tam wstąpił do zakonu serwitów, którego członkiem i jednym z założycieli był właśnie o. Filip Benizi. W Sienie Peregryn przebywał kilka lat, a po zakończeniu nauki i otrzymaniu święceń został skierowany do swego rodzinnego miasta. Tam rozpoczął pracę duszpasterską, poświęcając się jej całkowicie.

Kiedy miał ok. 60 lat na jego nodze pojawiła się dziwna rana, na którą nie pomagały żadne lekarstwa. Rak powiększał się, atakując coraz mocniej, uszkadzając kości. W końcu pozostało tylko jedno wyjście – amputacja. W przeddzień operacji o. Peregryn doczołgał się do klasztornej kaplicy i żarliwie prosił o uzdrowienie. We śnie, objawił mu się Pan Jezus, który zszedł z krzyża i dotknięciem wyleczył jego nogę.

Peregryn zmarł 1 maja 1345 r. w Forli. Niemal natychmiast zaczął się też rozwijać jego kult, ale dopiero 27 grudnia 1726 r. papież Benedykt XIII kanonizował serwitę. Czczony jest jako patron chorych na raka.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Peregryna

O święty Peregrynie, Ty, którego zwano „potężnym” i „cudownym pracownikiem” z powodu licznych cudów, które otrzymywałeś od Boga dla tych, którzy uciekali się do Ciebie. Przez tak wiele lat znosiłeś na swym własnym ciele chorobę nowotworową, która niszczy samą istotę naszego jestestwa, i który uciekłeś się do Źródła wszelkiej łaski, gdy człowiek był już bezsilny.

Zostałeś wyróżniony wizją Chrystusa, który zszedł z Krzyża, by Cię uzdrowić. Proś Boga i Matkę Boską o uzdrowienie dla tych chorych, których powierzamy Tobie (w tym miejscu przywołaj imiona tych, za których się modlisz). Wsparci w ten sposób przez Twe potężne wstawiennictwo będziemy śpiewać Bogu, teraz i na wieki, pieśń wdzięczności za Jego wielką dobroć i miłosierdzie.

Amen.

https://www.franciszkanie.pl

Nasi partnerzy