Świdnica – 21 V

Świdnica – 21 V (sobota)

W sobotę 21 V br. o godz. 15.00 w katedrze rozpocznie się pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego, spotkanie presynodalne podsumowujące etap diecezjalny Synodu Biskupów.

Zapraszamy na nie wszytkich uczestników każdej grupy synodalnej pracujacej w ostatnich miesiącach w naszej diecezji.

Spotkanie presynodalne w pierwszej częsci będzie miało charakter celebracji liturgicznej.

Po zakończonej celebracji w katedrze odbędzie się w ogrodzie Wyższego Seminarium Duchownego okolicznościowy piknik. Całość zakończy się ok. godz.18.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy koordyntorów grup o przesłanie do 16 V na adres: duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl liczby osób, które przybędą na spotkanie presynodalne.

Do zobaczenia w Śwdnicy!

Nasi partnerzy