Turniej tenisa stołowego i turniej szachowy

REGULAMIN X TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

 I

III TURNIEJU  SZACHOWEGO

 SŁUŻBY LITURGICZNEJ DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

26 III 2022 r. ZĄBKOWICE

 

1. Cel imprezy:

  • popularyzacja tenisa stołowego i szachów wśród dzieci i młodzieży,
  • popularyzacja aktywnego trybu życia,
  • aktywne spędzanie czasu wolnego,
  • integracja dzieci i młodzieży przez sport.

 

2. Organizator:

Parafia pw. św. Jadwigi Śl. w Ząbkowicach Śląskich, Urząd Miasta Ząbkowice Śl., Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki; Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Świdnickiej

 

3. Termin, czas i miejsce zawodów:

Termin zawodów: 26 marca 2022 r. od godz. 10.00 – pl. Marii Skłodowskiej-Curie Ząbkowice Śląskie. Miejsce parkingowe jest przed budynkiem (to byłe gimnazjum), ale najwięcej miejsce na parkowanie jest za szkołą.

 

  1. Wpisowe: opłata startowa wynosi 5 zł wnoszona w bazie zawodów przy zgłoszeniu. W tej kwocie organizator zapewnia coś do jedzenia i picia.

 

5. Uczestnicy:

Kandydaci, Ministranci, lektorzy i ceremoniarze parafii Diecezji Świdnickiej.

 

Grupy wiekowe w ping ponga:

  • kategoria młodsza – klasa I – VI SP
  • kategoria starsza – od klasy VII SP wzwyż

 

Brak grup wiekowych w szachach

 

W ping ponga rozgrywane są zawody indywidualne oraz debel. Proszę w czasie zgłoszenia podać czy jest chęć uczestnictwa także w grze deblowej.

Niestety ze względów technicznych ma możliwości uczestnictwa tej samej osoby w turnieju szachowym i ping ponga.

 

6. Przebieg turnieju:

9.00 – Msza św. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Chrobrego 7.

10.00 – Powitanie uczestników, zapoznanie z regulaminem zawodu, rozpoczęcie rozgrywek.

14.00 – Zakończenie zawodów.

14.30 – DEKORACJA zwycięzców.

 

Organizator zawodów może zmienić czas przebiegu zawodów i podanej powyżej godziny w zależności od ilości zawodników.

 

7. System rozgrywek i przepisy gry:

– turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych i deblowych,

– pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów,

– turniej rozgrywany zgodnie z przepisami ITTF systemem rosyjskim ( do dwóch przegranych meczy ).

– z uwagi na liczbę startujących zawodników organizator zastrzega sobie zmianę systemu gier.

– natomiast system rozgrywek szachowych będzie podany w dniu zawodów.

  8. Zgłoszenia i losowanie:

– zgłoszenia uczestników dokonuje opiekun ministrantów,

– do rozgrywek diecezjalnych można zgłosić z parafii po jednej osobie na każdą kategorię (zwycięzcę rozgrywek parafialnych),

– zgłoszenia należy przesyłać na adres: DonKris13@gmail.com.

– zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca do 23:59:59.

– zgłaszając podajemy imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową, parafię, opiekuna, wybraną dyscyplinę sportową oraz czy jest chęć również uczestnictwa w deblu.

– odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu rozgrywek,

– losowanie odbędzie się na podstawie zgłoszeń.

 

9. Warunki uczestnictwa:

– uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju sportowego (rakietka, obuwie zmienne, itp.),

– w turnieju nie mogą wziąć udziału osoby nie zgłoszone,

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów.

– zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie rozgrywania turnieju.

– uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.

– w razie wszelkich pytań prosimy o kontakt: DonKris13@gmail.com

 

10. Organizator zapewnia:

– obsługę sędziowską i techniczną,

– nagrody w postaci medali, drobnych upominków,

– poczęstunek.

– świetną zabawę

https://diecezja.swidnica.pl/

foto:https://pl.freepik.com/

Nasi partnerzy