Katechezy dla młodzieży i dorosłych

Ojcowie paulini zapraszają do sanktuarium św. Józefa w Świdnicy na katechezy
Drogi Neokatechumenalnej dla młodzieży i dorosłych. Spotkania rozpoczną się
w poniedziałek 14 lutego 2022 r. i będą kontynuowane w kolejne poniedziałki i
czwartki o 19:15.

– Katechezy skierowane są do wszystkich, zarówno dla młodzieży, jak i dla
dorosłych. Wspólnoty neokatechumenalne, powstające w Polsce są o tyle
ciekawe, że tam nie ma podziału na wiek, tylko przychodzą wszyscy, którzy
chcą. Katechezy to Słowo Boże, które zmienia życie – mówił  o. Dariusz
Laskowski, OSPPE proboszcz parafii.
Katechezy prowadzone będą w poniedziałki i czwartki o 19.30.
– Wiara rodzi się ze słuchania, dlatego zapraszamy na cykl 15 katechez. Bardzo
często po tych katechezach tworzy się wspólnota. Już mamy trzy takie
wspólnoty. Przyjeżdżają do nas osoby nie tylko ze Świdnicy, ale także z
Wałbrzycha i Dzierżoniowa – dodał kustosz sanktuarium.
Obecnie Droga Neokatechumenalna jest obecna w 134 krajach na pięciu
kontynentach. Istnieje 21 300 wspólnot w 6270 parafiach. Jest 1668 rodzin na
misji, z których 216 to missio ad gentes w zdechrystianizowanych miastach na
pięciu kontynentach. Powstało do tej pory 125 diecezjalnych seminariów
misyjnych Redemptoris Mater.
W Polsce Droga rozpoczęła się w 1975 r. w Lublinie, dzięki o. Alfredowi
Cholewińskiemu SJ. Katechezy zaczęto głosić w środowisku związanym z
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Obecnie Droga w Polsce liczy około
1000 wspólnot w 350 parafiach w 35 diecezjach, w Świdnicy działają 3
wspólnoty w parafii Paulinów.

Aleksandra Kornicka

Nasi partnerzy