W zdrowym ciele zdrowy duch

  • Napisany przez:

Dobrostan psychofizyczny, to stan pełnej harmonii ciała i ducha, równowagi hormonalnej, która bezpośrednio wpływa na nasz nastrój, kondycję poznawczą, stabilność emocjonalną i adekwatne postrzeganie świata. Jak wiecie zarówno dieta jak i aktywność fizyczna są bardzo ważne w osiągnięciu stanu pełnej równowagi. Jednak nie tylko to wpływa na pełną regulację przepływów energii w naszym organizmie. Ważna jest, jak nie najważniejsza, praca z umysłem – królem dzisiejszych czasów. Wszystko albowiem w dzisiejszym świecie powstało na bazie umysłu – racjonalizmu, rozmyśleń, dywagacji, wątpliwości – ogółem myśli.

MYŚL ma bezpośredni wpływ na EMOCJE, ZACHOWANIE i pracę całego naszego organizmu. Potrafi kontrolować całe nasze życie: sposób poruszania się, wysławiania się, jedzenia, podejścia do drugiego człowieka, nastawienia do świata, jakość i regularność SNU. A to początek długiej listy słów, których możemy użyć do opisania otaczającej nas rzeczywistości. Bo pojmujemy rozumowo, umysłem i w taki sposób głównie postrzegamy i opisujemy świat zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny.

Wg Was – czym jest zdrowie? Kiedy i po czym poznać, że ktoś (człowiek) lub coś (zwierzę, roślina) jest zdrowy?

Nasi partnerzy