Przewodniczy ks. Jarosław Buczyński – neoprezbiter, który udzieli błogosławieństwa prymicyjnego.