Wniebowstąpienie Pańskie

  • Napisany przez:
Po Zmartwychwstaniu Jezus 7 razy objawiał się swoim uczniom, czyli dokonywał epifanii. Przygotowywał ich na ostateczne rozstanie, jednocześnie  zapowiadając posłanie Ducha Świętego  Pocieszyciela. Fakt, że Jezus Zmartwychwstały objawiał się swoim uczniom, a potem w sposób widzialny wstępuje do Nieba nie oznacza, że do tej pory był w jakiejś próżni. Chrystus cały czas był w Niebie,  jednocześnie objawiając się ludziom. 
Interesujące są także pewne wskazówki, które czytamy w Piśmie Świętym. Kiedy kobiety poszły do grobu wczesnym rankiem i zastały go pustym. Rozmawiały, jak im się zdawało z ogrodnikiem –  pokazuje że nasze ciała, tak jak i Jezusa po Zmartwychwstaniu będą uwielbione. Niby takie same, a jednak w sposób cudowny inne, do tego stopnia, że nawet Maria Magdalena początkowo nie rozpoznała Zbawiciela. Poznają Go dopiero gdy Jezus dobrotliwie zwróci się do nich: „Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca” (J20,17)
 
Sam Chrystus Zbawiciel obiecał nam, że w Niebie będziemy mieć mieszkanie doskonalsze, gdzie nie będzie, ani chorób, ani cierpienia. 
 
Warto więc pójść za Zmartwychwstałym, który wstępuje do Nieba, aby przygotować nam miejsce. 
ks. Jakub Klimontowski
zdj. odkupiciel. net. pl

Nasi partnerzy