Z CHRYSTUSEM PRZEZ ULICE MIAST

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli inaczej uroczystość Bożego Ciała ma charakter dziękczynny i radosny. Obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. W Polsce obchody święta wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. W Boże Ciało publicznie wyznajemy swoją wiarę w Chrystusa. Po Mszy Świętej rodzinnie wybieramy się na procesję ulicami naszego miasta. Są one barwne i radosne, pierwszokomunijne dzieci idąc na czele procesji, sypią świeże kwiaty, dzwony rozbrzmiewają z wieży kościelnej, wierni śpiewają pieśni eucharystyczne, niosąc krzyż, obrazy, figurki, chorągwie i sztandary. Ludzie przystrajają okna obrazami z wizerunkiem Jezusa. Kapłan niesie Monstrancję z Najświętszym Sakramentem, która znajduje się pod baldachimem. Przy każdym z czterech ołtarzy odczytywane są fragmenty Ewangelii, wierni w pozycji klęczącej śpiewają suplikacje. Obchody Bożego Ciała są piękne i  bogate w detale. 

RYS HISTORYCZNY UROCZYSTOŚCI

Uroczystość Bożego Ciała została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 doznała objawień, w których Chrystus pragnął ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii, które miało się odbywać w czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. 

Biskup Liege, Robert z Thourotte po naradach i zbadaniu objawień, postanowił wypełnić prośbę Chrystusa i w 1246 roku odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. W tym samym roku owy biskup zmarł, duchowieństwo miasta uznało wprowadzenie święta za wysoce niewłaściwe, a św. Juliannę prawie oskarżono o herezję. Po interwencji archidiakona Jakuba kardynał Hugo zlecił ponowne zbadanie sprawy i w 1251 roku po raz drugi ruszyła procesja. Archidiakon Jakub ostatecznie został papieżem i w 1264 roku wprowadził w Rzymie uroczystość Bożego Ciała. 

Bezpośrednim powodem ustanowienia święta miał być cud eucharystyczny w Bolsenie, który miał miejsce w 1263 r. Kiedy kapłan odprawiał Mszę Świętą, po Przeistoczeniu z kielicha potrąconego ręką wylało się na korporał wiele kropel Krwi Chrystusa. Oczom kapłana ukazały się krople krwi, w którą zmieniło się wino. Papież zabrał święty korporał, który przechowywany jest do dziś w katedrze Orvieto. W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił uroczystość dla całego Kościoła. Uzasadniając przyczyny jej wprowadzenia, wskazał:

 “Zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia.”

W Polsce Uroczystość Bożego Ciała została wprowadzona przez biskupa Nankiera w 1320 r., w diecezji krakowskiej. W 1420 r. na synodzie gnieźnieńskim uroczystość uznana została za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium kultu Eucharystii w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała, w którym w 1399 roku miał miejsce cud eucharystyczny.

A więc już od wieków chrześcijanie wychodzą w święto Bożego Ciała na ulice, place miast i wiejskie drogi, które w tym dniu zamieniają się we wspaniałą świątynię dla Boga Żywego.

Nasi partnerzy