Zakończenie etapu diecezjalnego synodu

Tekst przesłanej syntezy diecezjalnej

Zgodnie z wytycznymi Sekretariatu XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu a także wskazówkami Konferencji Episkopatu Polski z diecezji świdnickiej została przesłana diecezjalna synteza  synodalna (WERSJA PDF).

Zasadniczo została ona zredagowana w oparciu o przekazane zespołowi synodalnemu przez koordynatorów notatki ze spotkań synodalnych grup konsultacyjnych.

Dziękujemy za zaangażowanie wszystkich osób, które tworzyły wydarzenie Synodu w diecezji.

Nasi partnerzy