Zapraszamy ósmoklasistów

Dni Otwarte: 21 i 23 kwietnia od godz. 11.00

Na spotkanie można umówić się pod numerem telefonu 601 840 957. 

Podczas Dni Otwartych będzie można zobaczyć klasy, pracownie przedmiotowe, obserwatorium astronomiczne i porozmawiać z nauczycielami. 

Rekrutacja będzie odbywała się na dwa sposoby: elektronicznie lub w wersji papierowej (od 1 kwietnia do 30 czerwca). Podanie o przyjęcie do szkoły można przesłać elektronicznie (np. skan).

Wymagane dokumenty:

  • – odpis aktu Chrztu św.
  • – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  • –  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

O przyjęciu do liceum  decydują:

  • wyniki z  egzaminu ósmoklasisty
  • – oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
  • – rozmowa kwalifikacyjna.

Kończąc klasę:

  • matematyczno-przyrodniczą możesz studiować m.in. medycynę, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, weterynarię, fizjoterapię, dietetykę, farmację, kosmetologię
  • humanistyczno-językową możesz studiować m.in. prawo, historię, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo, dyplomację, filologię, archeologię, psychologię, pedagogikę,
  • menadżersko-biznesową możesz studiować m.in. bankowość i doradztwo finansowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, matematykę, inwestycje finansowe, ekonomię, ochronę środowiska, turystykę,
  • matematyczno-informatyczną możesz studiować m.in. informatykę, architekturę, ekonomię, prawo, logistykę, zarządzania

Więcej na stronie https://walbrzych.niepokalanki.pl/

Nasi partnerzy