Zaproszenie bpa Ignacego Deca na pielgrzymkę

  • Napisany przez:

Drodzy Diecezjanie! Zbliża się termin wyjścia 16. Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej na Jasną Górę, która w tym roku wpisuje się w obchody 15-lecia istnienia naszej Diecezji.

Ten fakt tym bardziej mobilizuje do okazania na pątniczym szlaku wdzięczności Bogu za otrzymane łaski i skłania do wypraszania Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej Królowej Polski dla Kościoła Świdnickiego, dla naszych parafii, rodzin, dla pielgrzymów oraz ich bliskich.

Piesza Pielgrzymka to czas przeżycia osobistej formacji duchowej. Jest też niewątpliwie okazją do pogłębienia relacji z Bogiem i z ludźmi, a przede wszystkim okazją do modlitwy i składania ofiary z trudu pielgrzymowania. W tym roku hasło pielgrzymki brzmi: W mocy Ducha Świętego. Rozważając dary Ducha Świętego pozwólmy się poprowadzić Bożemu Duchowi tak, aby wola Boża wypełniła się w naszym życiu.

Główny nurt Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej wyruszy z katedry świdnickiej 31 lipca po Mszy św., która będzie sprawowana o godz. 10.00.

Tego samego dnia od ojców franciszkanów w Kłodzku wyjdą pielgrzymi Ziemi Kłodzkiej. Msza św. na rozpoczęcie będzie sprawowana o godz. 9.00.  

Natomiast Ziemia Ząbkowicka rozpocznie pielgrzymowanie 1 sierpnia Mszą św. o godz. 12.00 w kościele św. Anny.

Tradycyjnie najwcześniej, bo już 30 lipca, wyruszą na pątniczy szlak pielgrzymi Ziemi Wałbrzyskiej. Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki zostanie odprawiona o godz. 10.00 w kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.

Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Świdnicką na Jasną Górę odbywają się w parafiach lub w centrach pielgrzymkowych: w Świdnicy przy parafii pw. NMP Królowej Polski, w Wałbrzychu przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, w Dzierżoniowie przy parafii pw. Chrystusa Króla i Maryi Matki Kościoła, w Kłodzku u ojców franciszkanów, w Kudowie-Czermnej, w Nowej Rudzie-Słupcu i w Ząbkowicach Śląskich przy parafii św. Anny.

Serdecznie zapraszam księży, siostry zakonne i wiernych świeckich do wzięcia udziału w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, by dziękować i wypraszać potrzebne łaski dla naszej diecezji, jak też dla swoich wspólnot parafialnych i rodzinnych.

Do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pójść fizycznie, kieruję prośbę o włączenie się do grupy duchowego uczestnictwa.

Wreszcie serdecznie zapraszam do zorganizowania pielgrzymek autokarowych na zakończenie Pieszej Pielgrzymki. W czwartek 8 sierpnia w kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 21.00 będziemy uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim, po którym rozpocznie się nocne czuwanie naszej Diecezji. Natomiast w piątek 9 sierpnia na wałach jasnogórskich już od godz. 7.30 rozpocznie się prezentacja wchodzących służb i grup pielgrzymkowych. Zwieńczeniem tegorocznej 16 Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej na Jasną Górę będzie uroczysta Msza św. o godz. 9.00 w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam na Pielgrzymkę i proszę o modlitwę, aby to dzieło było dla nas wszystkich czasem łaski.

                                                                                             + Ignacy DEC

                                                                                        BISKUP ŚWIDNICKI

Nasi partnerzy