Zesłanie Ducha Świętego

  • Napisany przez:

Minęło pięćdziesiąt dni od kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Kiedy Zbawiciel po czterdziestu dniach z ciałem i duszą wstępował do nieba obiecał nam, że nie pozostawi nas samych.

Mówił do nas, że Duch Święty wszystkiego nas nauczy, dlatego też Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.

Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego.

Dziś więc jest okazja i czas, aby dziękować Panu Bogu, że zsyła nam Ducha Świętego, który jest naszym nauczycielem i daje nam światło jak mamy właściwie postępować zmierzając droga prowadząca ku życiu wiecznemu, aby spotkać się z naszym Zbawicielem w niebie. Módlmy się i prośmy nieustannie o to, aby nasza współpraca z Duchem Świętym przynosiła błogosławione i dobre owoce w każdej chwili naszego życia. We wszystkim co czynimy na Bożą chwałę  i kiedy uwielbiamy Boga w naszej modlitwie i dobrych  czynach.

ks. Adam Makiel

źródło – brewiarz.pl

 

 

 

 

Nasi partnerzy