Formacja szafarzy

Drodzy Bracia, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Świdnickiej!

Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej, to przede wszystkim człowiek wiary, którego życie ma być przeniknięte miłością do Najświętszego Sakramentu. Z tej miłości winna wypływać pobożność oraz świadectwo życia osadzonego w słowie Bożym i w tradycji Kościoła. Gotowość służby Bogu i ludziom u boku kapłana musi być przejawem dyspozycyjności względem samego Chrystusa żyjącego w Kościele. Dlatego tak ważny jest nieustanny rozwój osobistej relacji z Chrystusem i pogłębianie swojej wiary.

Mając zatem na uwadze troskę o formację Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, pragnę zaprosić Was drodzy Bracia na wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się w sobotę 12 marca 2022 roku w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu. Dzień skupienia poprowadzi bp Marek Mendyk, Biskup Świdnicki. Nasz tegoroczny dzień skupienia rozpoczniemy o godz. 10:00, jednak proszę o przybycie na godz. 9:30 celem omówienia spraw bieżących.

Przypominam, że udział Nadzwyczajnych Szafarzy w dniu skupienia jest obowiązkowy w ramach formacji stałej i jest jednym z warunków przedłużenia upoważnienia do pełnienia posługi. Barci, którzy nie mogą z różnych przyczyn wziąć udziału w dniu skupienia proszę o poinformowaniu i usprawiedliwieniu swojej nieobecności.

Celem odpowiedniego przygotowania dnia skupienia proszę o zgłoszenie swojego uczestnictwa w dniu skupienia do dnia 9 marca br. Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: papierz-1986@o2.pl lub SMS na nr telefonu 694546157. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz parafię pełnienia posługi. Ofiara za uczestnictwo w dniu skupienia wynosi 30 zł (przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych – kawa, herbata, ciasto oraz obiad).

Pragnę także poinformować, że w dniach od 25 do 27 marca w Strzegomiu (dom rekolekcyjny Sióstr Elżbietanek; piątek godz. 18:00 – niedziela godz. 15:00) odbędą się rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Diecezji Świdnickiej. Przypominam jednocześnie, że każdy z Braci Szafarzy ma obowiązek uczestnictwa w takich rekolekcjach, przynajmniej raz na trzy lata. Koszt rekolekcji 200 zł. Zgłoszenia do dnia 23 marca (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Już dziś chcę także poinformować, że w sobotę, 18 czerwca 2022 r., odbędzie się pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętych i ich rodzin do sanktuarium Św. Józefa w Bolesławowie.

Na koniec pragnę podziękować wam drodzy Bracia, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Świdnickiej, za posługę, którą z taką ofiarnością i oddaniem podejmujecie zwłaszcza w tym trudnym czasie. Niech dobry Ojciec, którego umiłowanego Syna trzymacie w swoich dłoniach, obdarza Was swoim błogosławieństwem, a Najświętsza Maryja Panna wyprasza Wam i Waszym rodzinom wszelkie potrzebne łaski.

Z wyrazami szacunku

Ks. Krzysztof Papierz

Diecezjalny Duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Diecezji Świdnickiej

 

 

Nasi partnerzy