Liturgia Wielkiego Czwartku

Wydarzenia Wielkiego Czwartku można podzielić na dwie fazy: to, co się wydarzyło w Wieczerniku, oraz wypadki, które miały miejsce na Górze Oliwnej. Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo.

Liturgię tego dnia, można powiedzieć, także dzielimy na dwie części. Poranna  Msza św. Krzyżma, sprawuje ją biskup w katedrze w łączności z duchowieństwem diecezji. Zwraca ona szczególną uwagę na tzw. kapłaństwo służebne. Wtedy następuję poświęcenie i konsekrowanie olejów używanych w parafiach do udzielania Sakramentów: Olej Chorych, Olej Krzyżma, Olej Katechumenów. Kapłani także odnawiają swoje przyrzecznie składane w dniu święceń. 

Natomiast wieczorne obrzędy Mszy św. Wieczerzy Pańskiej stanowią wyraźną zachętę do kontemplowania Eucharystii, głównej tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Św. Jan Paweł II podczas audiencji generalnej w Wielką Środę w 2003 mówił: „Wraz z Eucharystią Pan ustanowił w Wieczerniku kapłaństwo służebne, aby przez wieki uobecniała się Jego jedyna Ofiara: «to czyńcie na moją pamiątkę!» (Łk 22, 19). Pozostawił nam też nowe przykazanie miłości braterskiej. Umywając nogi uczniów, pouczył ich, że miłość musi się wyrażać w pokornej i bezinteresownej służbie bliźnim”. 

Symboliką uroczystości wielkoczwartkowe sięgają czasów ostatniej wieczerzy, jaką spożyli uczniowie Jezusa wraz ze swoim mistrzem. Podczas wieczornych liturgii można dokonać umycia nóg wybranym parafianom. Gest ten jest praktykowany zwłaszcza przez Papieża, jak również w łączności z Nim w Bazylikach. To zwyczaj bardzo stary, nawiązuje do umycia nóg apostołom przez samego Chrystusa w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy, a ma swoje korzenie w słowach Jezusa, zapisanych przez św. Jana: „Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem„ (J 13, 15).

Po Eucharystii kapłan wynosi Najświętszy Sakrament do specjalnego ołtarza adoracji – ciemnicy, w którym następnie trwa czuwanie. Jest to w symboliczny sposób przypomnienie modlitwy Chrystusa w Ogrójcu.

Nasi partnerzy