Liturgia Wielkiego Piątku

WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek jest pamiątką męki i śmierci Jezusa. Spróbujmy w ten dzień przeżyć w skupieniu. Warto może wyłączyć radio, telewizje czy komputery. Obowiązuje post ścisły, a więc nie tylko jakościowy, ale i ilościowy. Wieczorem gromadzimy się na liturgii wielkopiątkowej, która upamiętnia tamte wydarzenia i wskazuje na krzyż Chrystusa. W ten dzień zadumy rozważamy mękę Chrystusa, dlatego też używane są czerwone szaty liturgiczne. Cała liturgia jest przepojona powagą oraz skupieniem. Obrzędu Wielkiego Piątku składają się z kilku części: na początku kapłan leży krzyżem (gest prostracji – uniżenia), następuje potem liturgia słowa, kolejnym elementem jest uroczysta modlitwa powszechna zawierająca kilkanaście wezwań, za wszystkie stany Kościoła, a nawet za niewierzących, następnie jest adoracja krzyża, której tradycja sięga IV wieku, a także Komunia święta. Obrzędy kończą się przeniesieniem Eucharystii do Bożego Grobu i adoracyjnym czuwaniem. Podczas wszystkich obrzędów milczą organy i dzwony, zaś surowy charakter wystroju wnętrza kościoła podkreśla pokutny charakter dnia. W Wielki Piątek nie udziela się żadnych sakramentów, ponieważ Jezus dokonał najwyższej ofiary.

Nasi partnerzy