O projekcie

W ramach wzmocnienia lokalnego medium obywatelskiego w-Akcji oraz wakcji24.pl oraz budowanie jego dalszego rozwoju, renomy i marki od 06-01-2020 do 31-12-2021, przeprowadziliśmy kampanię promocyjną w celu pozyskania nowych wolontariuszy i odbiorców, których zasięg obejmował 14 nowych miejscowości na terenie 5 powiatów. 

       Odbyły się warsztaty i szkolenia dziennikarskie podnoszące kwalifikacje obecnych dziennikarzy i wolontariuszy, dzięki temu Stowarzyszenie podniosło swój potencjał organizacyjny. Rozwinęliśmy sieć dystrybucji dzięki której uzyskaliśmy dostęp do większej rzeszy czytelników za pomocą serwisu, w formie papierowej i cyfrowej dzięki której dotarliśmy szczególnie do młodzieży ale także seniorów. 

Zakupiliśmy odpowiednie wyposażenie niezbędne do pracy dziennikarskiej w terenie oraz materiały biurowe niezbędne do codziennej pracy Stowarzyszenia. Zakupione narzędzia poprawiają jakość prezentowanych  materiałów, a także  tworzenie ciekawych filmów krótkometrażowych i wywiadów.

Poprawiliśmy wizerunek naszego serwisu, który  przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego. Dzięki  kompetencji członków organizacji  podnieśliśmy standard pracy i zarządzania, który w przyszłości będzie umożliwiał pozyskiwanie  środków  zewnętrznych .

Podnieśliśmy nakład  wydawanego miesięcznika,  a także rozszerzyliśmy ofertę reklamową dzięki której pozyskaliśmy środki na wydatki bieżące. 

Dzięki wszystkim naszym działaniom dotarliśmy do różnych środowisk i organizacji pozarządowych które pełnią istotną  rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego , a także przekazują wartości patriotyczne, etyczne i kulturalne. Nad poprawnością realizacji naszych działań czuwał zespół projektowy. 

Nasi partnerzy