Święto Trzech Króli

Święto Trzech Króli nazywane też Objawieniem Pańskim przypada na dzień 6 stycznia. Jest to jedna z najstarszych uroczystości uświęconych przez Kościół. W III wieku tego dnia Kościół grecki obchodził Boże Narodzenie jako uroczystość Epifanii,  tzn. zjawienie się Boga na ziemi w tajemnicy Wcielenia. Ślady owego święta w Kościele Zachodnim można już odnaleźć pod koniec IV w. i odbywało się ono niezależnie od świąt Bożego Narodzenia.

Święty Mateusz w Ewangelii pisze o Mędrcach ze Wschodu. Tradycja z VI w. głosi, że byli królami a po 300 latach pojawiły się ich imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Od 850 lat ich relikwie są złożone w Katedrze w Kolonii. Nie można w stu procentach stwierdzić ich prawdziwości ale badania wykazały, że materiały w które są owinięte relikwie to były bardzo kosztowne materiały i że owijano w nich ludzi wysokiego pochodzenia i że tkaniny mogą nawet pochodzić z I wieku.

W książce ” Życie Maryi ” bł. Anna Katarzyna Emmerich pisze, że królowie byli święci i ich praojcowie pochodzili od Hioba, który żył wtedy na Kaukazie i miał w posiadaniu także inne odległe ziemie. Z tych terenów pochodził także prorok Balaam a jeden z jego uczniów głosił tam jego proroctwo, że ” gwiazda wyjdzie z Jakuba” i nauczał o tym. Z racji, że nauka ta została tam bardzo dobrze przyjęta, na górze zbudowano wysoką więżę, na której na zmianę mieszkali uczeni i astronomowie. Przodkowie królów zbierali się w jednym miejscu, aby obserwować gwiazdy. Bł. Anna Katarzyna pisze, że wszystkie przedziwne wydarzenia odnoszące się do przybycia Mesjasza ukazały im się w gwiazdach. Błogosławiona pisze : ” od dnia poczęcia Maryi, czyli od pietnastu lat, obrazy te coraz wyraźniej wskazywały na zbliżanie się Dzieciątka. ” (…) Mogli oni bez trudu obliczyć czas nadejścia Gwiazdy z Jakuba.

 

Według tradycji na drzwiach piszemy Christus Mansionem Benedicat (C+M+B) to łacińska sentencja, która w tłumaczeniu na język polski brzmi: „Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie”. Jest to związane  z rozpowszechnionym w Polsce od XVIII wieku zwyczajem zapisywania na drzwiach domostw inicjałów imion: Kacper + Melchior + Baltazar (K+M+B).

 

 

Na podstawie stron:

https://www.niedziela.pl/artykul/116084/nd/Tajemnice-Trzech-Kroli

https://www.niedziela.pl/artykul/23426/nd/Swieto-Trzech-Kroli

oraz książki ” Życie Maryi ” bł. Anna Katarzyna Emmerich

 

 

Nasi partnerzy