Szkolenie liturgiczno-pastoralne dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego

  • Napisany przez:

Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej organizuje obejmujące zagadnienia liturgiczno-pastoralne szkolenie dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego. 

Udział w szkoleniu potwierdzony stosownym dokumentem będzie stanowić podstawę do dokumentowania w miejscach kultu celebracji liturgicznych Kościoła rzymskokatolickiego.

Licencja poświadczajaca udział w szkoleniu będzie wydana na okres 10 lat.

W szkoleniu mogą brać udział osoby z terenu całej Polski.

Termin szkolenia: 28 październik 2021 r. – czwartek (w przypadku restrykcji sanitarnych uniemożliwajacych szkolenie zgłoszeni uczestnicy zostaną powiadomieni o nowym terminie).

Czas trwania szkolenia: godz. 16.00 – 19.00

Miejsce: aula Świdnickiej Kurii Biskupiej, pl. św. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica

Zgłoszenia: osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu, proszone są o zgłaszanie się do Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej pod nr tel. 74 85 64 413  (poniedziałek- piątek; godz. 9.00-14.00) bądź na adres: duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl

Zgłoszenia: do 25 paździrnika br.

Koszt kursu: 150 złotych (płatne w dniu szkolenia)

Uczestnicy szkolenia wyrażają  jednocześnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Pozostałe informacje do uzyskania w Wydziale Duszpasterskim  Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Nasi partnerzy