Ty też możesz być tercjarką(rzem) franciszkańską(kim)!

  • Napisany przez:

Wirginia Zembrzuska – Gębala: Czytając informacje na temat św. Franciszka spotkałam się z określeniem użytym przez tercjarkę franciszkańską: „Być franciszkaninem to oddać Bogu siebie, ludziom uśmiech, a sobie wziąć krzyż”. Księże biskupie czy to łatwe czy trudne zadanie?

Bp Ignacy Dec: Chrystus wielokrotnie wskazywał, że wielkość i pierwszeństwo wśród Jego wyznawców zdobywa się przez stawanie się ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich (por. Mk 9,35).  Nie jest to łatwe, gdyż łączy sie to z poświęceniem, często z zaparciem się samego siebie. Przytoczone słowa, w których zawarte jest wezwanie do bycia sługą kogoś jest wymagające, ale ostatecznie prowadzi do radości i szczęścia. Oddawanie się Bogu daje poczucie bezpieczeństwa. Uśmiech dla ludzi niewiele kosztuje, a tak wiele może pomóc naszym bliźnim. Z krzyża zaś wypływa miłość, którą możemy promieniować na otoczenie. Krzyż niesiony z Chrystusem zawsze prowadzi do zwycięstwa.

Wielu z nas odbiera św. Franciszka jako „zbyt”- radosnego, „zbyt”- miłującego, „zbyt”- prawdziwego. Czy można być „zbyt” żyjąc Ewangelią? Jaki naprawdę  był św. Franciszek?

Najpierw zauważmy, że w takim układzie słowo „zbyt” ma pozytywne znaczenie.  Być zbyt radosnym, miłującym, prawdziwym – to bardzo pozytywny styl bycia człowieka. Całe piękno osobowości św. Franciszka wyrastało z jego oddania się Bogu i brania na serio najważniejszego przykazania jakim jest przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Nawiązując do poprzedniego pytania zapytam o ideały św. Franciszka. 

Ideały św. Franciszka są owocem Jego oddania się Duchowi Świętemu. Są owocem Ducha Świętego mieszkającego w „duchu” – w duszy św. Franciszka. Te owoce to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23).

Czym we współczesnym świecie jest franciszkańska pokora, prostota, posłuszeństwo, braterstwo?

Dzisiejszy świat gardzi tymi wartościami. Wielkim tego świata brakuje pokory, brakuje prostoty, posłuszeństwa i braterstwa. Świat oddalony od Boga ma inną skalę wartości; ludzie światowi zwykle pokładają całą swoją nadzieję w wartościach materialnych, mniej w duchowych. Pragną więcej „mieć”, a niżeli więcej „być”.

 

W duchowości franciszkańskiej Chrystus stanowi centrum. Franciszkanie propagują kult eucharystyczny, kult Serca Jezusowego czy Drogę Krzyżową. Znamienne jest również uczuciowe przeżywanie miłości do Boga…

To prawda, że w duchowości franciszkańskiej Chrystus stanowi centrum, ale trzeba dodać – Chrystus ubogi, czysty i posłuszny. Są to rady ewangeliczne, które zafascynowały św. Franciszka. Tymi przymiotami Franciszek zreformował średniowieczny Kościół, czego dwa wieki później zabrakło Marcinowi Lutrowi. Duchowość franciszkańska jest ponadto bardzo maryjna.

Ksiądz Biskup należy do zakonu tercjarzy franciszkańskich. Jakie zadania należą do członków? Jaki powinien być współczesny tercjarz?

Owszem tak, należę do tej wspólnoty zakonu tercjarzy franciszkańskich od pierwszych lat kapłaństwa. Poszedłem w ślady naszej Mamy, która od lat panieńskich była członkinią Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Przed kilkoma laty zostałem anektowany do Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego.  Uszyto mi nawet habit. Wkładam go rzadko, zazwyczaj w najważniejsze uroczystości franciszkańskie.

Współczesny tercjarz powinien naśladować Pana Jezusa w stylu św. Franciszka z Asyżu, a więc w duchu rad ewangelicznych, adaptowanych do życia osoby świeckiej.

wzg

Nasi partnerzy