Regulamin portalu www.wakcji24.pl

 • Napisany przez:
 1. Celem Portalu www.wakcji24.pl  jest udostępnianie informacji m.in. o ważnych wydarzeniach w życiu Kościoła, organizacjach charytatywnych jak i publikacja tematów dotyczących zaangażowania osób świeckich we wspólnotę Kościoła.
 2. Podmiotem prowadzącym Portal www.wakcji24.pl jest Stowarzyszenie  „w-Akcji”, Plac Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica, NIP: 8862997314, REGON: 366965366.
 3. Wszelkie przesyłanie i zamieszczanie materiałów na stronie www.wakcji24.pl odbywa się w oparciu o niniejszy regulamin.
 4. Każdy użytkownik może wysłać do nas materiał poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.wakcji24.pl  oraz zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować.
 5. Użytkownikiem wysyłającym materiały może być jedynie osoba pełnoletnia.
 6. Materiały można przesyłać w formie tekstu, zdjęć, filmów bądź linków do portalu www.youtube.com.
 7. Materiały z linkami przekierowującymi na strony sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, reklamowe, komercyjne nie będą umieszczane.
 8. Informacje mogą dotyczyć wydarzeń o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, diecezjalnym, a szczególnie inicjatyw parafialnych.
 9. Zabronione jest przesyłanie materiałów bezprawnych i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz materiałów reklamowych i komercyjnych.
 10. Użytkownik przesyłający materiał wyraża zgodę na jego wykorzystanie bez ograniczeń czasowych, terytorialnych, w oparciu o różne nośniki, inne media, w różnych wersjach językowych przez Stowarzyszenie „w-Akcji”.
 11. Użytkownikowi przesyłającemu nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie Stowarzyszeniu „w-Akcji” licencji do przesłanego materiału.
 12. Użytkownik przesyłający zrzeka się korzyści majątkowych i nie będzie oczekiwać wynagrodzenia z tytułu praw autorskich majątkowych.
 13. Użytkownik, który prześle materiał oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni,
  2. jest autorem przesłanego materiału,
  3. materiał nie ma wad prawnych i nie podlega prawom osób trzecich,
  4. akceptuje regulamin.
 14. Użytkownik przesyłający materiał wyraża zgodę na dokonywanie tłumaczenia i przeróbek nadesłanego materiału wg uznania.
 15. Stowarzyszenie „w-Akcji” zapewnia sobie prawo do nie umieszczania materiału na stronie www.wakcji24.pl  jak i prawo do nie wykorzystywania go w żaden inny sposób bez podania przyczyny.
 16. Użytkownik przesyłający materiał ma obowiązek podać w formularzu swoje imię i nazwisko i tym samym wyraża zgodę na publikację swoich danych jako autora przesłanego materiału.
 17. Stowarzyszenie „w-Akcji” nie pobiera wynagrodzenia za umieszczanie materiałów zgodnych z regulaminem.
 18. Stowarzyszenie „w-Akcji” zastrzega sobie prawo do umieszczenia odpłatnie reklam i materiałów komercyjnych na stronie www.wakcji24.pl
 19. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.wakcji24.pl, a Stowarzyszenie „w-Akcji” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
 20. W razie wątpliwości co do sensu treści regulaminu Stowarzyszenie „w-Akcji” ma prawo do jego wiążącej interpretacji.

Nasi partnerzy