Modlitwa to dialog miłujących się osób

  • Napisany przez:

Nowość modlitwy chrześcijańskiej polega na dialogu między osobami, które się miłują – powiedział Papież Franciszek w czasie rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”.

Jego treść oparł na fragmencie Ewangelii św. Łukasza (11, 1-13), gdzie uczniowie proszą Jezusa, aby nauczył ich się modlić.

Franciszek przypomniał, że choć uczniowie umieli już się modlić, bo wyrośli z głębokiej tradycji żydowskiej, to jednak patrząc na swojego Mistrza zobaczyli inną jakość modlitwy, którą są zafascynowani. Jezus bowiem każde swe działanie poprzedzał modlitwą. Dlatego ich prośba: „Panie, naucz nas się modlić”.

„Jezus nie podaje abstrakcyjnej definicji modlitwy ani nie naucza skutecznej techniki, aby się modlić i coś «zyskać»” – zaznaczył Ojciec Święty.

„Natomiast zachęca On swoich uczniów, aby doświadczyli modlitwy, stawiając ich bezpośrednio w łączności z Ojcem, wzbudzając w nich tęsknotę za osobistą relacją z Nim. Na tym polega nowość modlitwy chrześcijańskiej! Jest ona dialogiem między osobami, które się miłują, dialogiem opartym na zaufaniu, wspieranym przez wysłuchanie i otwartym na działanie solidarne”.

Papież podkreślił, że modlitwa „Ojcze nasz” jest jednym z najcenniejszych darów, jakie pozostawił nam Jezus.

„Po objawieniu nam swej tajemnicy Syna i brata, poprzez tę modlitwę Jezus pozwala nam wniknąć w ojcostwo Boga i wskazuje nam drogę, aby poprzez synowską ufność nawiązać modlitewny i bezpośredni dialog z Nim” – stwierdził Papież.

„To, o co prosimy w «Ojcze nasz», jest już całkowicie urzeczywistnione i dane nam w Jednorodzonym Synu: uświęcenie Imienia, przyjście Królestwa, dar chleba, przebaczenie i wyzwolenie od zła. Prosząc otwieramy naszą rękę, aby otrzymać. Modlitwa, której nauczył nas Pan, jest syntezą wszelkiej modlitwy i kierujemy ją do Ojca zawsze w jedności z braćmi”.

źródło – Paweł Pasierbek SJ, Vatican News

zdj. – Pixabay

Nasi partnerzy