Pierwsza sobota miesiąca u Sercanów Białych

  • Napisany przez:

„Czuwajcie, bo nie wiecie w którym dniu Pan Wasz przyjdzie …” – to wezwanie Pana Jezusa tak bardzo aktualne na czas Adwentu, który rozpoczęliśmy i który przeżywamy przygotowując się na Święta Bożego Narodzenia. Nasze adwentowe modlitwy w sposób szczególny składamy Bogu przez ręce Maryi.

8 grudnia cieszyć się będziemy Niepokalanym Poczęciem naszej ukochanej Matki, przypominając sobie i współczesnemu człowiekowi, że Ta, która w betlejemskiej grocie zrodzi Zbawiciela świata, jest „wolna” od grzechu pierworodnego.
W naszym spotkaniu modlitewnym w I sobotę 7 grudnia będziemy wynagradzać
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy własne i całego świata, szczególnie z bluźnierstwa
przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu. Ta sobota, to w Sanktuarium M. B. Fatimskiej w
Polanicy Zdroju (GPS ul. Graniczna 1) szczególny wieczór modlitwy – Noc Fatimska –
początek godz. 20.00. Modlitwa ma miejsce w ogrzewanej kaplicy, zatem nie musisz
przejmować się ewentualnym chłodem. Modlitwa – to Msza św., okazja do spowiedzi św.,
15 minutowa medytacja i Różaniec Wynagradzający oraz ewentualnie procesja (ta zależy od pogody).
Maryja, to najbliższy świadek wydarzeń swego Syna – początek to Nazaret, później
Betlejem i uczestniczy we wszystkim, co On przeżywał. Szła z Nim przez życie i kroczyła z
Nim w ostatnich Jego chwilach Drogą Krzyżową, aż na Golgotę i była przy Jego konaniu.
Potem nadszedł Wielkanocny Poranek – ZMARTWYCHWSTAŁ PAN! Radość nieopisana.
Maryja jako pierwsza w tej radości uczestniczyła w całej pełni. Wielka to tajemnica naszej
wiary. W świetle Zmartwychwstania Chrystusa lepiej rozumiemy radość narodzenia w
betlejemskim ubóstwie i w tych wydarzeniach my również możemy odnaleźć nasze
prawdziwe szczęście bycia blisko Pana Boga, do którego prowadzi nas Chrystus ze Swoją
Matką.
Zwycięstwo jeśli przyjdzie, to przez Maryję – niech brzmią nam w uszach słowa Prymasa
Polski Augusta Hlonda. Przekonaliśmy się tyle razy w naszym życiu prywatnym i
społecznym, że Maryja nie opuściła nas ani w życiu osobistym, ani w życiu całego narodu.
Ona, nasza Matka jest z nami i wyprasza u Syna ZWYCIĘSTWA, te duże, ale i te małe. Jako Jej dzieci, dziękujmy za wszystkie dary, jakie ostatnio otrzymaliśmy. Maryja, nasza
Ukochana Matka wciąż pragnie naszego dobra, a my często chcemy sami wiele uczynić, ale bez Jej pomocy. Dopiero gdy zło nad nami zwycięża, wtedy błagamy o ratunek. Ona i wtedy przychodzi z pomocą. Jednakże biedny, kto Ciebie nie zna od poczęcia… i nie chce znać, i nieustannie trwa w grzechach. Za tych ludzi też będziemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi i prosić pokornie o ich nawrócenie – dlatego przybądźmy w ten wieczór do Maryi Matki – Ona czeka i cieszy się z każdego dziecka, które do Niej przybywa.

Zapraszają – Sercanie Biali
Więcej na www.sanktuarium-fatimskie.pl

Nasi partnerzy