Podsumowanie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

  • Napisany przez:

Podczas spotkania Komisji ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną w formie on-line, omówiono tegoroczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które z powodu trwającej pandemii w wielu miastach zostały ograniczone do większych świątyń. Centralne nabożeństwo ekumeniczne odbyło się 23 stycznia 2021 roku w archikatedrze łódzkiej.

Postanowiono:

  • na 24 kwietnia 2021 roku zaplanowano konferencję w formie on-line pt: Godność osób oraz szacunek dla życia. „Kładę przed tobą życie i śmierć… Wybierz życie” (Pwt 30,19).
  • omówiono plany zorganizowania V Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej z Zielonej Góry do Glasgow. Wydarzenie ma się odbyć w terminie od 14 sierpnia do 29 października 2021 roku.
  • zwrócono szczególną uwagę na apel Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce na dzień 1 listopada 2021 roku pt. Pamiętajmy o zmarłych, szanujmy ich groby
  • Komisja powołała grupę redakcyjną do opracowania materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2022 r.
  • zrelacjonowano współpracę ekumeniczną Kościołów w ramach Polskiego Forum Chrześcijańskiego

źródło – episkopat.pl

Nasi partnerzy