Święto Matki Bożej Siewnej

  • Napisany przez:
„Przez zaorane pole idzie bosonoga, prześliczna Pani w białej szacie, z aureolą nad głową, sypiąc w ziemię ziarna. W głębi obrazka zamglone drzewa i krzewy, jakby postaci…” To Matka Boża Siewna

8 września to Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, znane w Polsce jako Święto Matki Bożej Siewnej. Święto to od zawsze łączone było z wsią. Dokładniej z zasiewem ziaren pod nowe plony. Siew jest bezpośrednio związany z nowym plonem. Nowym życiem. Życiem, które dane było bezpośrednio od Boga, który jest sprawcą wszystkiego, czym jesteśmy i co nas otacza.

Pismo Święte Nowego Testamentu nie wspomina bezpośrednio o narodzeniu Najświętszej Maryi Panny. Jednak z przekazów znamy rodziców Maryi, Annę i Joachima. Pobożnych Żydów, którzy mimo sędziwego wieku, nie dochowali się potomstwa. W owych czasach, brak potomstwa w małżeństwie był postrzegany jako kara za grzechy przodków. Tym bardziej Anna i Joachim w pełni ufając Bogu, wypraszali łaski i potomstwo. Bóg wysłuchał ich pokornych próśb. Stali się oni częścią najwspanialszego Boskiego planu. Planem tym była Maryja. Najwspanialszy dar Boga dla ludzkości. Matka. Króla Królów, tego który narodził się z dziewicy, by wziąć na siebie wszystkie grzechy ludzkości.

Maryja, Gwiazda Poranna, Zorza Wschodząca, ta która jest matką Zbawiciela, Kościoła i całej ludzkości. Święto Narodzenia Maryi Panny, wprowadził Papież Sergiusz I w 688 roku. W miejscu gdzie stał dom Joachima i Anny, wybudowano kościół Najświętszej Panny, który dzisiaj jest Bazyliką Św. Anny. Tyle historii.

Kim dla Ciebie jest Najświętsza Maryja Panna? Dzisiaj, 8 września 2021 roku? Czy jest Gwiazdą Poranną, która prowadzi jedyna i prawdziwą drogą do Chrystusa? Czy jest Matką, Opiekunką, Tą która nigdy nie opuści w potrzebie. Kim dzisiaj dla nas jest Maryja?

Usiądźmy, weźmy do ręki Różaniec. Odpowiedź przyjdzie sama.

Nasi partnerzy