Trzeba reagować!

  • Napisany przez:

Tak uważają organizatorzy konferencji „Fake newsem w katolika”, widząc rażąco niesprawiedliwe kreowanie obrazu Kościoła przez media. Spotkanie odbędzie się już za tydzień, 10 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy.

– Nie oczekujemy panegiryków, czy hymnów pochwalnych na cześć Kościoła, jedynie uczciwej relacji w mediach – mówi Jacek Pawlik, prezes Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej. – Spotkanie, które odbędzie się w Świdnicy 10 grudnia wyrasta z pewnej i pełnej troski o Kościół. W dobiegającym końca roku 2023 przeżywamy sześćdziesiątą rocznicę Soboru Watykańskiego II. Jednym z dokumentów, który na nim uchwalono był dekret o środkach społecznego przekazywania myśli „Inter mirifica”. To właśnie z perspektywy dekretu przyglądamy się „ze szczególną troską” kreowanym w mediosferze informacjom na temat Kościoła. Niestety w tej materii jesteśmy świadkami rażącej niesprawiedliwości i kreowania przez media obrazu Kościoła, który odbiega od rzeczywistości – dodaje.

Zaznacza, że konferencja zorganizowana wspólnie przez oddziały Akcji Katolickiej ze Świdnicy, Częstochowy i Warszawy jest reakcją na nieprawdziwe i niesprawdzone informacje, jak i ma wymiar edukacyjny, ponieważ może uświadomić z jaką łatwością możemy nie tylko przez media być zmanipulowani, ale również fałszywe informacje powielać dalej. – W czasie „bombardowania” ludzkiej świadomości napływającymi w niezwykle szybkim tempie informacjami, twórcy fake news’ów dotyczących Kościoła mają świadomość, że człowiek nie będzie przywiązywał wagi do to tego, czy dany news jest prawdziwy, czy fałszywy. Podczas konferencji za św. Josemarią Escriva chcemy podkreślić, że „Kłamstwo posiada wiele aspektów: niedopowiedzenie, półprawda, oczernianie….” – uzupełnia J. Pawlik.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, poprowadzi ją red. Miłosz Manasterski. 

Nasi partnerzy