Uroczystość św. Stanisława ze Szczepanowa

  • Napisany przez:

W piątek, 8 maja 2020 r., przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona diecezji świdnickiej oraz patrona katedry.

Z racji na obowiązujące obecnie przepisy sanitarne i związane z nimi m.in. obowiązujące limity wiernych w świątyni, diecezjalne święto będzie miało w tym roku ograniczony charakter. W związku z tym, zachęcamy w tym dniu wszystkich diecezjan, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich do duchowej jedności z całą wspólnotą diecezjalną, na czele z jej Pasterzem.

W piątek, 8 maja, o godz. 18.00, w katedrze świdnickiej odbędzie się Msza św. której przewodniczył będzie JE ks. bp Marek Mendyk, Biskup Świdnicki.

Zachęcamy wszystkie parafie, wspólnoty zakonne, grupy formacyjne i modlitewne oraz wszystkich diecezjan do modlitwy za przyczyną św. Stanisława, patrona Polski i naszej diecezji.

źródło – diecezja.swidnica.pl

zdj. – misyjne.pl

Nasi partnerzy