X Tydzień Wychowania. Budujmy więzi

  • Napisany przez:
Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Wiara polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy matką, ojcem a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania.
Proces ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków rodziny oraz relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Zaburzenie którejś z tych relacji wpływa w bardzo niekorzystny sposób na dojrzałość młodego człowieka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzyszyć mu nawet do końca życia.
Temat ten będzie przedmiotem refleksji podejmowanej w ramach X Tygodnia Wychowania.
Budujmy więzi – to hasło tegorocznego X Tygodnia Wychowania, który potrwa od 13 do 19 września. Inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego KEP ma być wyrazem troski o dobro młodzieży i dzieci oraz zwracać uwagę na pilną potrzebę wychowania jako pomocy w szukaniu prawdy.
Za przygotowanie materiałów na X Tydzień Wychowania odpowiada ks. Marek Studenski, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP.
Tygodniowi Wychowania towarzyszy też co roku list pasterski Episkopatu Polski. Zostanie on zatwierdzony przez biskupów na 386. zebraniu plenarnym KEP na Jasnej Górze (27-29 sierpnia), a następnie odczytany 6 września w kościołach w całym kraju.

Więcej: https://wakcji24.pl/2020/08/27/jasna-gora-rozpoczyna-sie-386-zebranie-plenarne-kep/

Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania jako pomocy w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem wychowania.

źródło – eKai

Nasi partnerzy