30 lecie klubu abstynenta „Na Palestynie”

  • Napisany przez:

Pomagają uzależnionym i ich rodzinom. W sobotę świętowali okrągły jubileusz.

Swoją działalność rozpoczęli przed trzema dekadami przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu. Swoją pracę wykonywali wolontariacki. Od kilku lat Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Na Palestynie” prowadzi punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin na wałbrzyskim Sobięcinie przy ul. ul. 1 Maja 149. Pracują w nim wykwalifikowane terapeutki, które oferują specjalistyczną pomoc w zakresie wyjścia z nałogu alkoholowego. Zapewniają, że w tym miejscu każdy może znaleźć zrozumienie, poradę i pomoc. 

Stowarzyszenie swój jubileusz przeżywało 19 listopada właśnie w kościele pw. Św. Józefa. Mszy św. przewodniczył bp Marek Mendyk. – Jesteśmy równi aniołom, a przecież uwięzieni w ciele. Można cieszyć się ciałem, materialnym światem, jego pięknem, jego doskonałością… Można się cieszyć tym wszystkim i naprawdę się cieszymy. Niech nikt nie mówi, że nie. Cieszymy się własną cielesnością, a materialny kształt, piękno, urok innych osób potrafi nas oczarować. Czy to będzie czar miłości dwojga młodych. Czy to będzie czar, jaki potrafi roztoczyć wokół siebie małe dziecko. Materialność, cielesność jest cudownym darem Stwórcy. Trzeba nauczyć się nią cieszyć – mówił bp Marek Mendyk wskazując, że chrześcijanin ma szczególne spojrzenie na życie. Patrząc z perspektywy życia wiecznego musi przede wszystkim czuć się odpowiedzialnym za swoje czyny mając świadomość, że podlega ciągłemu rozwojowi, nie tylko biologicznemu, ale również duchowemu, który uzdalnia do istnienia dla innych. Ma też pewność, że choć życie ma wartość nieskończona, to dzięki wierze w życie wieczne może być zdolny do oddawania życia w obronie najważniejszych wartości. – Ciesz się życiem doczesnym, dbaj o nie. Ale nie zapomnij o wiecznym – dodał na zakończenie. 

Punkt informacyjno-konsultacyjny prowadzi bezpłatne porady i konsultacje we wtorki (od 14.00 do 18.00) i czwartki (od 9.00 do 13.00) w swojej siedzibie w budynku samorządu przy ul. 1 Maja 149 (wejście od podwórka, I piętro). Można także kontaktować się drogą e-mailowo (pik@napalestynie.pl) lub telefonicznie pod nr. tel. 785 803 000.

Nasi partnerzy