54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

  • Napisany przez:

Pod hasłem „Trzeźwością pokonywać kryzys” rozpocznie się w niedzielę 14 lutego 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu w Kościele katolickim w Polsce.

W czasie pandemii nie jest nam łatwo w naszym codziennym życiu rodzinnym, zawodowym, czy parafialnym. To tylko od naszego ducha zależy, czy nasza wierność Bogu i Jego przykazaniom, opowiedzenie się po stronie jedynej Prawdy, jaką jest Ewangelia, będzie możliwa. Bo prawda – trudna, niechciana, bolesna, jedna – kosztuje nas coraz więcej. O ileż łatwiej i korzystniej uciec w kłamstewka, w tanie pocieszanie się, w kolorowe iluzje, w wygodne przemilczanie, w fałszowanie, byleby nie powiedzieć całej prawdy sobie, ludziom, Bogu. Bez stanięcia w prawdzie, wszystko staje się zakłamane, nieprawdziwe, nierzeczywiste – i miłość, i szczęście, i życie. Tak łatwo skazać kogoś językiem, pozbawić go dobrego imienia. Dziś bardzo często się zdarza, że człowiek szydzi z drugiego człowieka, rzuca bezpodstawne oskarżenia, godzi w dobre imię drugiej osoby. To wszystko pozbawia nas trzeźwego spojrzenia na tajemnicę życia.    

Niech Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, ale i zarazem okres Wielkiego Postu stanie się czasem duchowej pracy, prosząc Pana Boga o uwolnienie nas i innych z tego, co pozbawia człowieka trzeźwo patrzeć na rzeczywistość, na przyszłość. Dlatego zachęcam Księży Proboszczów, aby  w swoich parafiach utworzyli Księgę Trzeźwości i zachęcili swoich parafian do podejmowania duchowych wyrzeczeń w tej właśnie intencji. Można także ofiarować nabożeństwa Gorzkich Żali, czy Dróg Krzyżowych. A postawa Weroniki, jej odwaga i poświęcenie dla Jezusa stanął się dowodem, że męstwo i wierność kochanej osobie to najpiękniejsze znamiona człowieczeństwa.

ks. Rafał Chudy
duszpasterz trzeźwości i osób uzależnionych

diecezja.swidnica.pl

Nasi partnerzy