A czy Ty masz swój szkaplerz?

  • Napisany przez:

Dziś, 16 lipca, wspominamy NMP Szkaplerzną z Góry Karmel. Generał zakonu karmelitańskiego Szymon Stock doznał objawień, w których Matka Najświętsza miała mu wręczyć szkaplerz, dając jednocześnie obietnicę, że wszyscy, którzy będą go nosić, unikną kary potępienia. Dla całego Kościoła święto to zatwierdził papież Benedykt XIII w 1726 roku.

W czasie jednej z modlitw w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa:

Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.

Szymon Stock z radością przyjął ten dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie.

Szymon Stock był eremitą, mistykiem, pierwszym generałem zakonu karmelitów. Święty Kościoła katolickiego. W młodości wiódł on pustelnicze życie. Mieszkał w pniu dębu, skąd jego przydomek – Stock – co oznacza „pień”. W późniejszym czasie, po przybyciu do Anglii, przyłączył się do karmelitów i tam objął ww stanowisko. Pozostawił po sobie listy, homilie, dwie antyfony poświęcone Matce Bożej, utwór poświęcony pokucie chrześcijańskiej.

Powstało wiele bractw szkaplerznych związanych również z innymi zakonami. Każde bractwo ma konkretny kolor szkaplerza. Brunatny – karmelitański, czarny – serwitów i kamilianów, biały – trynitarzy, mercedariuszy, dominikanów, niebieski – teatynów, fioletowy – lazarystów. Jest wiele kościołów pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej. Do najbardziej znanych należy Bazylika Matki Bożej z Góry Karmel w Valletcie (na Malcie).

Jak zdobyć szkaplerz? Wstępując do zakonu lub z rąk kapłana. Kupisz go przez internet, w dewocjonaliach, księgarniach, przy kościołach… Ten, kto nie ma powołania do życia zakonnego, może otrzymać prosty szkaplerz – dwa kawałki brązowego płótna połączone tasiemką.

Jak czytamy na karmel.pl: Szkaplerz jest Szatą Maryi, jest znakiem pokuty i nawrócenia. Kto przyjmuje Szkaplerz św., wyrzeka się złego ducha, odnawia przyrzeczenia Chrztu św. i oddaje się Maryi jako Jej dziecko. Kto przyjmuje Szkaplerz, przyjmuje, jak św. Jan Apostoł pod Krzyżem, Maryję do siebie, by żyć w zjednoczeniu z Nią i Jej służyć.

Szkaplerz oznacza poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi i naśladowanie Jej cnót, szczególnie cnoty czystości i pokory.

Niech wszyscy noszący Szkaplerz św., który jest pamiątką otrzymaną od Matki Bożej, widzą w nim oznakę poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Dziewicy (św. Jan Paweł II).

Szkaplerz oznacza przymierze przyjaźni z Maryją, w którym Ona zobowiązuje się dopomóc nam do zbawienia i uświęcenia, a my zobowiązujemy się do Jej naśladowania, służenia Jej i rozszerzania Jej czci.

Szkaplerz oznacza habit Zakonu poświęconego służbie i czci Matki Bożej. Przyjmując Szkaplerz, pragniemy odtąd żyć tym samym duchem Karmelu, pełnić tę samą misję i żyć w zjednoczeniu z Maryją, dla Maryi, przez Maryję i w Maryi.

Nasi partnerzy