Autorytet zdobywa się poprzez spójność w życiu

  • Napisany przez:
„Autorytet nie wyraża się poprzez rozkazywanie, ale poprzez spójność oraz świadectwo życia” – powiedział Papież Franciszek podczas Mszy św. w Domu św. Marty. Refleksję oparł na fragmencie Ewangelii św. Marka, która przedstawia scenę nauczania Jezusa w synagodze oraz reakcję, jaką wzbudza jego sposób działania.
 

Ojciec Święty podkreślił, że istnieje wielka różnica pomiędzy różnymi sposobami budowania autorytetu. Jezus posiadał autorytet wewnętrzny, natomiast uczeni w piśmie uważali się za autorytety, chociaż nimi nie byli. Będąc specjalistami od nauczania prawa, w codziennym życiu pozostawali niewiarygodni.

„Jaki jest autorytet, który posiadał Jezus? To Jego styl, to w jaki sposób się poruszał, nauczał, uzdrawiał i słuchał. Ten szczególny styl, który pochodzi z wewnątrz i co można zobaczyć. Tym, co można zobaczyć, jest spójność. Jezus cieszył się autorytetem ponieważ zachował spójność pomiędzy tym, czego nauczał, a tym, co czynił i jak żył – podkreślił Papież. Ta spójność jest tym, czemu daje wyraz osoba, która posiada autorytet: «Ma autorytet ponieważ jest spójna, tzn. daje świadectwo. Autorytet widać właśnie w spójności i świadectwie“

„Lud Boży dobrze rozróżnia pomiędzy autorytetem jakiejś osoby, a łaską namaszczenia. «Idziesz wyspowiadać się z grzechów do tego człowieka?» «Ale mi chodzi o Boga. Kropka. Chodzi o Jezusa». To jest ta mądrość naszego ludu, który tyle razy toleruje wielu niespójnych pasterzy, podobnych do uczonych w piśmie. Toleruje także chrześcijan, którzy chodzą w każdą niedzielę na Mszę, a potem żyją jak poganie – stwierdził Papież. Ludzie mówią: «to jest zgorszenie, brak spójności».

Ile zła czynią niespójni chrześcijanie, którzy nie dają świadectwa i niespójni pasterze, schizofreniczni, którzy nie dają świadectwa!“

Na zakończenie Ojciec Święty modlił się, aby wszyscy ochrzczeni mieli autorytet, który nie wyraża się poprzez rozkazywanie oraz podporządkowywanie sobie innych, ale przez spójność życia, bycie świadkiem i stawanie się towarzyszem innych w drodze do Pana.

Krzysztof Ołdakowski SJ

zdj. – vaticannews
 

Nasi partnerzy