Betlejemskie Światło Pokoju

  • Napisany przez:

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów i harcerzy w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Betlejemskie Światło Pokoju- coroczna akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Tegoroczna wędrówka Betlejemskiego Światła odbywa się pod hasłem: Światło, które łączy.

I do naszej słupieckiej świątyni przywędrowało to Światełko, a do ołtarza przyniosły je w procesji z darami dzieci, które w maju po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa do swojego serca. Jakie jest Betlejemskie Światło? To światło łagodne, spokojne, pokorne. Jest jak światło nocy Bożego Narodzenia, przenika do serca, daje siebie i obdarowuje pokojem. Niech ten betlejemski płomień zaniesiony do naszych domów towarzyszy nam w wigilijny wieczór, gdy usiądziemy do wieczerzy, połamiemy się opłatkiem z bliskimi i przy zapachu świerkowych gałązek w kolędach i pastorałkach będziemy opowiadać tajemnicę Cichej Nocy. Może blask Betlejemskiego Światła wskaże drogę wędrowcowi, dla którego zawsze zostawiamy puste miejsce przy stole? A gdy będziemy udawać się na Pasterkę, by radować się z narodzin Bożej Dzieciny- Maleńkiej Miłości, Światło to będzie nas prowadzić.

Nasi partnerzy