Bł. Jerzy Popiełuszko. Kapłan dla ludzi

  • Napisany przez:

Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. Dokładnie w 10. rocznicę, w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, zostanie zainstalowana gablota z przedmiotami, które miał ze sobą ks. Jerzy w dniu swojej męczeńskiej śmierci.

Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca o godz. 10.00 w kaplicy relikwii.

W pancernej gablocie zobaczyć będzie można m.in.: różaniec ks. Jerzego, złoty medalik, honorową legitymację odznaki Akcji „Burza”, wezwanie na przesłuchanie do prokuratury, metalowy obrazek Matki Bożej z Dzieciątkiem pochylającą się nad żołnierzem AK, zapalniczkę z napisem “Solidarność”, orzełka czy zdjęcie z Mszy św. za Ojczyznę.

Ks. Jerzy Popiełuszko pragnął być księdzem dla ludzi. Był świadkiem Chrystusa w trudnych czasach i wielu doprowadził do Boga swoim przykładem. Ten niepozorny ksiądz z warszawskiego kościoła głośno mówił prawdę, demaskował kłamstwa władzy. Gromadził ludzi, spotykał ich ze sobą, odbudowywał więzy między nimi, które komunistyczna władza uznała za śmiertelne zagrożenie i które starała się niszczyć.

Skromny kapłan z warszawskiego Żoliborza, kapelan warszawskiej „Solidarności” stał się symbolem.

W Polsce jego relikwie są przechowywane w około 990 miejscach, m.in. w kaplicy sejmowej i prezydenckiej oraz w różnych kaplicach więziennych.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie. Podczas Mszy za Ojczyznę sprawowanych w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie, zgodnie z przytaczaną przez siebie ewangeliczną zasadą „zło dobrem zwyciężaj” – przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu.

9 października 1984 r. został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW. Po brutalnym pobiciu, oprawcy wrzucili zmasakrowane ciało księdza do Wisły na tamie koło Włocławka. Został pochowany na placu przed kościołem św. Stanisława Kostki, gdzie był duszpasterzem. W pogrzebie ks. Popiełuszki uczestniczyły tysiące ludzi.

Pozostaje dla ludzi z całego świata postacią wciąż ważną i uniwersalną.

Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny.

zdj. – wikipedia.pl

Nasi partnerzy