Budujmy dziś kulturę życia

  • Napisany przez:

Grupa artystów spotkała się po to, by wspólnie uczcić Papieża Polaka – naszego rodaka – Jana Pawła II, który uważał kulturę za jeden z fundamentów człowieczeństwa.

Teraz, w dobie pandemii, lockdownów, obostrzeń, zamykania teatrów, szkół, filharmonii, opery, wstrzymania Olimpiady, działań prospołecznych, ograniczenia ilości miejsc, zwiększania przestrzeni osobniczej i wielu, wielu innych – jest to szalenie ważna inicjatywa. Właśnie teraz ludzie potrzebują się jednoczyć i wspólnie grać, tworzyć, działać, śpiewać, tańczyć. Na jednej scenie. Pod przewodnictwem jednego Mistrza – Jezusa Chrystusa.

Kultura jest wyrazem życia człowieka. Jest rdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem Ducha, myśli, woli, serca – zacytował biskup świdnicki Marek Mendyk. Prosimy o wstawiennictwo naszego Patrona, Patrona Świdnicy – Jana Pawła II. Prosimy o to, byśmy mogli wrócić do stanu sprzed pandemii. Do wspólnego śpiewu i modlitwy.

To dodatkowa okazja do świętowania – to 40 rocznica ocalenia Jana Pawła II – rocznica zamachu i ocalenia – powiedział Łukasz Lach- Radujmy się!

Artyści z Krakowa – wyszczególnieni na plakacie wokaliści i aktorzy: piękna Wiktoria Węgrzyn, spontaniczny Michał Gasz, energetyczna Marzena Ciuła, zawsze radosny Marcin Jajkiewicz, natchniona Anna Sokołowska-Alabrudzińska, skromny Tomasz Błasiak,  uduchowiony Michał Chorosiński, rzetelna dziennikarka Magdalena Drohomirecka, Chór Happy Soul pod kier. Martyny Modlińskiej-Młynarskiej, Orkiestra Arte Symfoniko pod dyr. Mieczysława Smydy, technicy, realizatorzy dźwięku, dziennikarze, księża, siostry zakonne, osoby pracujące w kurii… Scenarzysta i reżyser Łukasz Lech oraz kierownik muzyczny Maciej Nieć. Wszyscy wspólnie pracowali nad efektem końcowym, jakim była śpiewana modlitwa, którą mogli Państwo zobaczyć osobiście w Katedrze lub przez kanał yt (link).

Nie można budować kultury życia bez przebaczenia – najważniejsze jest pojednanie, powiedział Łukasz Lach – Czujcie się radośnie, otwórzcie swoje serca. 

Nauczmy się żyć obok siebie – dodała współprowadząca ten piękny wieczór Magdalena Drohomirecka zapowiadając m.in. utwór o wspomnianym tytule.

Zaśpiewano i zagrano m.in. porywające publikę do śpiewu Wiązanki Maryjne, znaną wszystkim ukochaną pieśń Jana Pawła II – Barkę, skłaniającą do refleksji Nauczmy się żyć obok siebie, budzącą pokorę Modlitwę Grzesznika – Wybacz Panie, dającą nadzieję Wznieś serce nad zło. Odczytano wiersze autorstwa Karola Wojtyły, m.in. Pieśń o słońcu niewyczerpanym, *** (Miłość mi wszystko wyjaśniła), wspomniano zamach na papieża podkreślając siłę miłości zdolnej przebaczać wszystko i każdemu, podkreślono fundamentalną rolę rodziny, istotę życia od poczęcia do naturalnej śmierci prosząc Jana Pawła II o wyjednanie daru mądrości i przywrócenie na drogę prawdy dla tych, co błądzą. Bo jedyna właściwa droga, to droga miłości. Miłości w darze dla drugiego, dla ogółu, dla całego świata. Miłości, która podźwiga grzesznika z kolan i pozwala wybaczać. Miłości, która trwa i nigdy nie ustaje. Miłości otwierającej serca i dającej radość. Miłości w Jezusie Chrystusie.

Mi­łość mi wszyst­ko wy­ja­śni­ła,
Mi­łość wszyst­ko roz­wią­za­ła –
dla­te­go uwiel­biam tę Mi­łość,
gdzie­kol­wiek by prze­by­wa­ła

– pisał Karol Wojtyła.

Kolejne teksty dot. śpiewanej modlitwy już niebawem.

Nasi partnerzy