Całe bogactwo miłosierdzia

  • Napisany przez:

Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.
Księga Tobiasza 12, 8-9

Kościół w okresie Wielkiego Postu, obok postu i modlitwy, zachęca w sposób szczególny do jałmużny, która otwiera nas na drugiego człowieka i jego potrzeby. Jak mówi papież Franciszek: „Dawanie jałmużny może się wydawać rzeczą prostą, ale musimy uważać, aby nie ogołocić tego gestu z wielkiej zawartej w nim treści. Termin „jałmużna” pochodzi z języka greckiego i oznacza właśnie „miłosierdzie”. Zatem jałmużna powinna nieść z sobą całe bogactwo miłosierdzia. A ponieważ miłosierdzie wyraża się na tysiące dróg i tysiące sposobów, to także jałmużna wyraża się na wiele sposobów, aby ulżyć trudnościom osób potrzebujących.”

Jałmużnę daj w ukryciu, nie chwal się tym faktem. Jałmużna to nie tylko pozbycie się tego, co zbędne. To nie tylko dawanie pieniędzy ale przede wszystkim wyrzeczenie. Chodzi  o aspekt duchowy ofiarowywanych darów, o to by dać coś z siebie drugiemu człowiekowi. Dobre uczynki zatem powinny być sprawowane w duchu bezinteresownej miłości i szczerości. Caritas Polska od kilku lat zwraca uwagę na wartość solidarności międzypokoleniowej. Zachęca przede wszystkim dzieci i młodzież do włączenia się w Jałmużnę Wielkopostną poprzez:

– ofiarowanie uwagi i czasu osobom, które żyją tuż obok nas, a pozostają samotne i niezauważane na co dzień – osoby chore, starsze, dziadkowie czy sąsiedzi.

– skarbonkę miłosierdzia, do której przez Wielki Post zbiera się pieniądze, które są konkretnym wyrzeczeniem przyjemności na rzecz drugiego człowieka.

– skarbonkę online, która umożliwia przekazanie jałmużny poprzez szybki przelew internetowy

– przekazanie 1% Caritas Polska, z którego zostanie zakupiony sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla osób chorych, korzystających z wypożyczalni znajdujących się na terenie całej Polski.

Nasi partnerzy