W 1929 roku został beatyfikowany przez Piusa XI, a pięć lat później kanonizowany.