Fatima. Orędzie wciąż aktualne!

  • Napisany przez:

13 maja 1917 roku, Matka Boska objawiła się trojgu portugalskim pastuszkom w Dolinie Potoku Cova da Iria po raz pierwszy, a 13 października po raz szósty, ostatni. Podczas objawień Matka Boża wzywała do pokuty, nawrócenia i modlitwy w sposób szczególny prosząc o odmawianie różańca.

Po świecie Maryjnych Objawień oprowadza nas Ojciec Zdzisław Świniarski SSCC, kustosz Sanktuarium MB Fatimskiej w Polanicy Zdrój. Zachęcamy do przeczytania III części wywiadu.

wakcji24.pl: Prorocka Misja Fatimy. Jaka jest „ewangeliczna wymowa” Orędzia Matki Bożej?

Ojciec Zdzisław Świniarski SSCC: Do rodziny ludzkiej, gotowej poświęcić swoje najświętsze więzi na ołtarzu małostkowych egoizmów narodowych, rasowych, ideologicznych, grupowych i jednostkowych, przybyła z niebios nasza błogosławiona Matka, proponując, że zaszczepi w sercach tych, którzy Jej się zawierzą, miłość Bożą, płonącą w Jej sercu. Wtedy było ich tylko troje, ale przykład ich życia promieniował na całą ziemię i szerzył się, zwłaszcza w wyniku peregrynacji Pielgrzymującej Pani Fatimskiej, w niezliczonych grupach, poświęcających się sprawie braterskiej solidarności. Oby te siedem lat, które dzielą nas od setnej rocznicy objawień, przyspieszyło zapowiedziany triumf Niepokalanego Serca Maryi na chwałę Najświętszej Trójcy.

– tak mówił papież Benedykt XVI podczas mszy św. w Fatimie 13 maja 2010. W tych jego słowach zawarte jest sedno Objawień Fatimskich.

przybyła z niebios nasza błogosławiona Matka, proponując, że zaszczepi w sercach tych, którzy Jej się zawierzą, miłość Bożą, płonącą w Jej sercu.

Dziś, po przeżyciu uroczystości 100 rocznicy Objawień Fatimskich, znamy lepiej treść Fatimskiego Przesłania, które przez długie lata swego życia wyjaśniała nam i „przybliżała” s. Łucja. Możemy powiedzieć, że znamy pełną treść tego Orędzia, które pokazuje nam bardzo konkretnie źródło wszelkiego zła na świecie i w sercu ludzkim. Jednocześnie temu „zagubionemu światu” i pojedynczemu człowiekowi, Bóg ofiarowuje Swoją pomoc przez Niepokalane Serce Maryi i wzywa do nawrócenia. W Fatimie Pan Bóg również ostrzega – jeśli dalej będziemy trwać w grzechu, jeśli nie podejmiemy wskazanej przez Niebo drogi, doświadczymy strasznego oczyszczenia i cierpienia. Jakże wiele znaków wskazanych przez Maryję w Fatimie (wybór papieża Piusa XI, światło na niebie zwiastujące wojnę, wybuch II wojny światowej, ateizm Rosji, zamach na papieża) podkreśla ks. Krzysztof Czapla SAC z sekretariatu fatimskiego, stało się faktami, przez co zyskaliśmy kolejne potwierdzenie, iż Bóg przez Maryję wyciąga do nas pomocną dłoń, a my dalej trwamy jakby w jakimś zawieszeniu.

Papież Benedykt XVI w Fatimie w 2010 wypowiedział słowa podkreślające aktualność przesłania fatimskiego:

Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona – wypowiedź ta jest w pełni zrozumiała, gdy się czyta dalsze słowa Papieża z tej samej homilii: Człowiek może rozpętać cykl śmierci i terroru, ale nie może go zatrzymać… W Piśmie Świętym często widać, że Bóg poszukuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie i to samo czyni tutaj w Fatimie, kiedy pyta: Czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany i jako błaganie o nawrócenie grzeszników?.

Co jest zatem prorocką misją Fatimy?

W Objawieniach mamy wiele wątków: wezwanie do nawrócenia, modlitwy, potrzeby ofiary za innych, którzy nie chcą pokutować za swoje grzechy itd. Ale w Orędziu mamy też zapowiedź kary i katastrof jeśli nie przestaniemy obrażać Pana Boga naszymi grzechami. Fatima przepowiada nawrócenie Rosji, czas pokoju i nadejście triumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Czy te zapowiedzi stały się faktem?

Nie! Zatem Fatima nie jest wypełniona. Stanie się to jednak wówczas, gdy odpowiemy naszym życiem na wezwanie Boga, który, tak jak czytamy w Piśmie Świętym, poszukuje sprawiedliwych. Tak również w Fatimie Bóg pyta i wzywa do wynagrodzenia za grzechy, do modlitwy za grzeszników. O jakiej tu modlitwie jest mowa? Przecież jednoznacznie Maryja w Fatimie pouczyła, iż Bóg, aby ratować dusze biednych grzeszników, pragnie ustanowić nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Więcej! Aby nie było wojen, głodu, prześladowań sprawiedliwych itd., wskazane zostało, w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, konkretne lekarstwo.

Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec św. będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec św. poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju

– te słowa słyszymy właśnie 13 lipca 1917 roku.

W ostatnich latach w naszej Ojczyźnie mówimy wiele o Fatimie. Nasza diecezja świdnicka w szczególny sposób przygotowywała się na 100 rocznicę Objawień poprzez pielgrzymkę diecezjalną do Fatimy, a później poprzez peregrynację figury M. B. Fatimskiej po parafiach. Episkopat Polski ponowił poświęcenie naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi, a mimo to ciągle jeszcze nie zauważamy jednoznacznego wezwania do wynagrodzenia w pierwsze soboty miesiąca i odpowiedzi na prośbę Pana Jezusa i Maryi, aby to praktykować. Doniosłość tego pytania jest bardzo znacząca. Często czekamy na jakieś kolejne sensacje „płynące” z Fatimy, a nie odpowiadamy na konkretne wezwania. Dzisiaj warto przypomnieć i podkreślić – Objawienia Fatimskie, to konkretne wezwanie! To, co jest nam znane, pozwala nam na działania mogące realnie zmienić świat, dokonać duchowej rewolucji. Nie dajmy się zaślepić ciekawości, ale z wiarą podejmijmy to, co już jest znane, wskazane przez Kościół i realnie przyczyńmy się do tego, jak powiedział Benedykt XVI w Fatimie:

Oby te siedem lat, które dzielą nas od stulecia Objawień, przyspieszyło zapowiadany triumf Niepokalanego Serca Maryi ku chwale Trójcy Przenajświętszej.

Kończąc – pytam – przeżyliśmy już 100 rocznicę Objawień i kilka lat więcej – jak odpowiadamy na wezwanie „płynące” z Fatimy … ?

 o. Zdzisław Świniarski SSCC (Sercanin Biały)

zdj. – fatima.pl

Nasi partnerzy