Konkurs rozstrzygnięty!

  • Napisany przez:

Przedstawiamy wyniki konkursu zorganizowanego przez Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej, pod patronatem bpa Ignacego Deca, zorganizowanego z racji 100.  rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i zbliżającej się beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.

Dorośli:

Pan Zdzisław Maciejewski – esej – (Pieszyce)

Młodzież:

  1. Weronika Rękawiecka – prezentacja multimedialna – (Świdnica)
  2. Weronika Bieszczad – prezentacja multimedialna – (Świdnica)

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy uczestnikom! 

Ze względu na obecną sytuację pamiątkowe nagrody zostaną przesłane pocztą!

Celem konkursu było zapoznanie się z nauczaniem św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, aktualizacja nauczania św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, wzmacnianie i promowanie świadomości znaczenia dla Kościoła, ojczyzny i świata, życia oraz pontyfikatu św. Jana Pawła II, a także wzmacnianie i promowanie świadomości znaczenia dla Kościoła i ojczyzny życia i posługi kard. Stefana Wyszyńskiego.

Tematami prac konkursowych było: Św. Jan Paweł II do Polaków. Aktualność nauczania, oraz  Prymas Tysiąclecia – życie i nauczanie jako inspiracja dla współczesnych. 

Nasi partnerzy