Ku ludziom, ku narodom

  • Napisany przez:

Jutro w Kościele katolickim obchodzimy II Niedzielę Wielkiego Postu, określaną jako Niedziela „Ad Gentes”. To Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami w myśl tegorocznego hasła: „Misjonarze mocą Ducha”. Św. Jan Paweł II podkreślał, że misje są sprawą wiary, a głoszenie ewangelii dokonuje się dzięki inspiracji, , światłu, mocy i łasce Bożego Ducha.

Niedziela „Ad Gentes” to dzień ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski, jako wyraz pamięci i troski o polskie misjonarki i misjonarzy, a tegoroczną II Niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy w roku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ustanowionego przez Ojca Świętego Franciszka. Dzięki naszej modlitwie, wsparciu duchowemu, także ofiarności, polscy misjonarze mogą głosić Ewangelię o zbawieniu na wszystkich kontynentach.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” KEP ds. Misji, za którego pośrednictwem, odbywa się finansowanie projektów misyjnych, przeznacza fundusze na projekty medyczne na misjach. Są nimi: zakup lekarstw przeciwmalarycznych, antybiotyków, witamin oraz wyposażenie ośrodków zdrowia i porodówek w meble, środki opatrunkowe, drobny sprzęt laboratoryjny i odczynniki.

Nasza hojność pomaga im w utrzymaniu i prowadzeniu przedszkoli i szkół, domów dziecka i ochronek oraz świetlic dla dzieci ulicy. Misjonarze otrzymują wsparcie finansowe na walkę z głodem i niedożywieniem oraz chorobami. Dużą część środków jest przeznaczana za budowę i remonty kościołów, kaplic oraz szkolenia katechistów, rekolekcje dla dzieci i młodzieży.

Wielopłaszczyznowa pomoc Misjonarzy, ich służba i wsparcie dla ubogich i cierpiących jest możliwa dzięki naszemu wsparciu.

Nasi partnerzy